CP-CADM2/BC WW_1618400116771_Features

Features เอาต์พุต 4.8A พร้อม 2 พอร์ตสำหรับการชาร์จที่รวดเร็ว ชาร์จอุปกรณ์ของคุณได้เร็วกว่า 5 เท่าเมื่อเทียบกับอุปกรณ์ชาร์จในรถยนต์ทั่วไป ชาร์จอุปกรณ์ 2 เครื่องได้พร้อมกัน อุ...
Continue reading