NH-AA-B2KN/C AE_1618407915555_Highlight

Highlight แบตเตอรี่ 2100mAh ความจุสูง ผ่านการชาร์จล่วงหน้าแล้วเพื่อการใช้งานได้ทันที สามารถชาร์จได้ถึง 1,000 ครั้ง ใช้งานได้นานขึ้น 3 เท่าในอุปกรณ์ใช้พลังงานสูงเมื่อเทียบกับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ เข้ากันได้กับผลิตภัณฑ์หลาก...
Continue reading