FDR-X3000R/WE35_1618426134563_Features

Features มิติใหม่ทั้งหมดในการถ่ายภาพยนตร์แอ็คชั่น Action Cam ผสานรวมจินตนาการ 4K อันบรรเจิดเข้ากับการชดเชยการสั่นของกล้องขั้นสูงของ Balanced Optical SteadyShot Balanced Optical SteadyShot มีการควบคุมเส้นทางเดินของแสงโดยตลอดให้เป็นชุดอุปกรณ์ลอยตัว จึงใ...
Continue reading

FDR-X3000R/WE35_1618426134563_Specifications

Specifications ขนาดและน้ำหนัก ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 29.4 x 47.0 x 83.0 มม. (ประมาณ 1 3/16 x 1 7/8 x 3 3/8 นิ้ว) ...
Continue reading