DSC-RX100M6 E32_1618427215907_Features

Features กล้องขนาดกระเป๋าเสื้อพร้อมช่วงซูมเต็ม ออปติค 24-200 มม. ไร้ที่ติของกล้องให้คุณภาพของภาพที่ดีเยี่ยม ซึ่งรวมกับความเร็วสูงและความสะดวกในการพกพาขนาดกระเป๋าเสื้อทำให้เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการถ่ายภาพท่องเที่ยวหรืองานระดับมืออาชีพที่ยืดหยุ่นแม้โดยผู้...
Continue reading