CP-AB100/BCEWW_1656365711395_Highlight

ไฮไลท์

สายเคเบิลเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างสำหรับการชาร์จที่รวดเร็ว

ความเร็วการถ่ายโอนสูงสุด 480Mbps (USB 2.0)

ใช้งานได้ยาวนานด้วยความทนทานสูง

ชาร์จและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ USB Type-A กับ Micro USB

สายเคเบิลยาวสำหรับการใช้งานหลากหลาย, 1.0 ม. (ประมาณ 3.28 ฟุต)