TH_1618120048675_14258937724963_Features

Features
บันทึกเสียงคุณภาพสูงที่มีรายละเอียด

บันทึกเสียงคุณภาพสูงที่มีรายละเอียด

ECM-XYST1M มีย่านความถี่กว้างเพื่อบันทึกรายละเอียดและคุณภาพของเสียงได้ดียิ่งขึ้น

ปรับการบันทึกเสียงตลอดช่วงที่กว้าง

ปรับการบันทึกเสียงตลอดช่วงที่กว้าง

ปรับช่วงการบันทึกจาก 0 ถึง 120 องศาเพื่อบันทึกเสียงที่ลุ่มลึกและมีรายละเอียดยิ่งขึ้น

น้ำหนักเบาและกะทัดรัด

น้ำหนักเบาและกะทัดรัด

มีน้ำหนักเพียง 100 กรัม ช่วยให้สามารถติดตั้งหรือพกพาพร้อมกับกล้องหรือกล้องบันทึกวิดีโอได้อย่างง่ายดาย

รองรับการเสียบปลั๊กชาร์จ

รองรับการเสียบปลั๊กชาร์จ

มีสายเคเบิลช่องเสียบไมโครโฟนสำหรับเสียบปลั๊กชาร์จกับ Handycam® ของคุณ