TH_ECM-GZ1M//C SYH_1749712273443_Highlight

ไฮไลท์

ชาร์จไฟและควบคุมได้โดยตรงจากกล้องของคุณ

โหมดไมค์ซูมจะปรับช่วงเสียงให้ตรงกับตำแหน่งการซูมของวิดีโอ ไมโครโฟนโมโนเท่านั้น

โหมดไมค์ทรงปืนช่วยให้คุณกำหนดเป้าหมายและบันทึกเสียงในทิศทางที่กำหนดได้

เชื่อมต่อกับกล้องได้อย่างง่ายดายด้วยฐานเสียบ Active Interface

ข้อมูลความเข้ากันได้: