TH_ACC-TRW//C3 E33_1843753844771_Highlight

ไฮไลท์

ไม่พลาดทุกขณะด้วยชุดอุปกรณ์เสริมกล้องนี้

แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้รวดเร็วมีน้ำหนักเบา

อุปกรณ์ชาร์จใช้กับแรงดันไฟฟ้าได้หลากหลายเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเดินทาง

ชาร์จแบตเตอรี่ก้อนหนึ่งขณะใช้อีกก้อน