TH_XR-85X95J TH8_4885860122667_Specifications

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นปี

รุ่นปี

2021

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว, วัดแนวทแยง)

85"(84.6")

ขนาดหน้าจอ (ซม., วัดแนวทแยง)

215 ซม.

ขนาดของทีวีไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 1888 x 1086 x 61 มม.

ขนาดทีวีรวมขาตั้ง (ตำแหน่งมาตรฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 1888 x 1098 x 450 มม.

ขนาดทีวีรวมขาตั้ง (ตำแหน่งด้านแคบ) (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 1888 x 1110 x 450 มม.

ขนาดทีวีรวมขาตั้ง (ตำแหน่ง SOUNDBAR) (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 1888 x 1158 x 450 มม.

ขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 2006 x 1224 x 260 มม.

ความกว้างของขาตั้ง (ตำแหน่งมาตรฐาน)

ประมาณ 1887 มม.

ความกว้างของขาตั้ง (ตำแหน่งด้านแคบ)

ประมาณ 610 มม.

ความกว้างของขาตั้ง (ตำแหน่ง SOUNDBAR)

ประมาณ 1887 มม.

VESA® Hole Pitch (กว้าง x สูง)

400 x 400 มม.

น้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง

ประมาณ 48.7 กก.

น้ำหนักของกล่องบรรจุภัณฑ์ (ทั้งหมด)

ประมาณ 67 กก.

การเชื่อมต่อ

มาตรฐาน Wi-Fi

Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac

อินพุต Ethernet

1 (ด้านล่าง)

การสนับสนุนโปรไฟล์ Bluetooth

เวอร์ชัน 4.2,HID (การเชื่อมต่อเมาส์/แป้นพิมพ์)/HOGP (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Low Energy)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (เสียงสเตอริโอ) /AVRCP (รีโมทคอนโทรล AV)

CHROMECAST BUILT-IN

ได้

APPLE AIRPLAY

ได้

APPLE HOMEKIT

ได้

อินพุตการเชื่อมต่อ RF (ภาคพื้นดิน/สายเคเบิล)

1 (ด้านล่าง)

อินพุต IF (ดาวเทียม)

ไม่มี

อินพุต Component Video (Y/Pb/Pr)

ไม่มี

อินพุต Composite Video

ไฮบริดพร้อมด้วยอินพุตของลำโพงกลาง S-Center x1(ด้านข้าง, แจ็คมินิ)

อินพุต RS-232C

ไม่มี

อินพุต HDMI รวม

4 (ด้านข้าง 1, ด้านล่าง 3)

HDCP

HDCP2.3 (สำหรับ HDMI™1/2/3/4)

HDMI-CEC

ได้

คุณสมบัติที่ระบุใน HDMI2.1

4K120/eARC/VRR/ALLM

HDMI Audio Return Channel (ARC)

มี (eARC/ARC)

Variable Refresh Rate (VRR)

มี (สำหรับ HDMI™3/4)

Auto Low Latency Mode (ALLM)

มี (สำหรับ HDMI™3/4)

เอาต์พุตเสียงดิจิตอล

1 (ด้านล่าง)

เอาต์พุตหูฟัง

1(ด้านข้าง)

เอาต์พุตเสียง

-

เอาต์พุตซับวูฟเฟอร์

-

พอร์ต USB

2(ด้านข้าง)/1(ด้านล่าง)

การบันทึก USB HDD

ไม่มี

การสนับสนุนรูปแบบไดรฟ์ USB

FAT16/FAT32/exFAT/NTFS

Codec การเล่น USB

MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail เท่านั้น)

ภาพ (พาเนล)

ประเภทจอแสดงผล

LCD

ความละเอียดจอแสดงผล (แนวนอน x แนวตั้ง, พิกเซล)

3840 x 2160

มุมมอง (X-Wide Angle)

ได้

ประเภทแสงด้านหลัง

ทิศทางตรง (Full Array LED)

ประเภทการหรี่แสงด้านหลัง

Local Dimming

ภาพ (การประมวลผล)

ความเข้ากันได้ของ HDR (High Dynamic Range)

มี (HDR10,HLG,Dolby Vision)

โปรเซสเซอร์ภาพ

Cognitive Processor XR

การปรับปรุงความคมชัด

XR 4K Upscaling, Dual database processing, XR Super Resolution

การปรับปรุงสี

XR Triluminos Pro™, XR Smoothing, เทคโนโลยี Live Colour™

การปรับปรุงคอนทราส

XR Contrast Booster, XR HDR Remaster, Dynamic Contrast Enhancer

ตัวเสริมการเคลื่อนไหว (เนทีฟ Hz)

XR Motion Clarity, โหมดอัตโนมัติ

การสนับสนุนสัญญาณวิดีโอ

สัญญาณ HDMI™ :4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz), 1080p(30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p

โหมดภาพ

Vivid,Standard,Cinema,IMAX Enhanced,Game,Graphics,Photo,Custom,Dolby Vision Bright,Dolby Vision Dark,Netflix Calibrated

เซนเซอร์

สว่าง

NETFLIX CALIBRATED MODE

ได้

เสียง (ลำโพงและแอมพลิฟายเออร์)

เอาต์พุตกำลังเสียง

10W + 10W + 10W + 10W + 10W

ประเภทลำโพง

Acoustic Multi-Audio ทวีตเตอร์ตำแหน่งเสียง

การกำหนดค่าลำโพง

ลำโพงกลาง x 2, ลำโพงทวีตเตอร์ x 2, ซับวูฟเฟอร์ x 1

เสียง (การประมวลผล)

การสนับสนุนรูปแบบเสียง Dolby®

Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos

การสนับสนุนรูปแบบเสียง DTS

DTS Digital Surround

ACOUSTIC AUTO CALIBRATION

ห้อง & การชดเชยตำแหน่งผู้ใช้

VOICE ZOOM

Voice Zoom 2

วิทยุ FM

ไม่มี

การประมวลผลเสียง

ไม่มี

เสียงเซอร์ราวด์รอบทิศทางจำลอง

3D Surround Upscaling

โหมดเสียง

มาตรฐาน, ไดอะล็อก, โรงภาพยนตร์, เพลง, กีฬา, Dolby Audio

ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ

Android TV™

พื้นที่จัดเก็บออนบอร์ด (GB)

16GB

ภาษาการแสดงผล

อาฟรีกานส์,อัมฮาริก,อาหรับ,อัสสัม,อาเซอร์ไบจัน,เบลารุส,บัลแกเรีย,เบงกาลี,บอสเนีย,คาตาลัน,เช็ก,เดนมาร์ก,เยอรมัน,กรีก,อังกฤษ,สเปน,เอสโตเนีย,บาสก์,เปอร์เซีย,ฟินแลนด์,NISH,ฝรั่งเศส,กาลิเซีย,คุชราต,ฮินดี,โครเอเชีย,ฮังการี,อินโดนีเซีย,ไอซ์แลนด์,อิตาลี,ฮิบรู,ญี่ปุ่น,คาซัค,กันนาดา,เกาหลี,คีร์กีซ,ลาว,ลิทัวเนีย,ลัตเวีย,มาซิโดเนีย,มาลายาลัม,มองโกเลีย,มราฐี,มาเลย์,พม่า,นอร์เวย์,เนปาล,ดัตช์,โอริยา,ปัญจาบ,โปแลนด์,โปรตุเกส,โรมาเนีย,รัสเซีย,SOL,สโลวีเนีย,แอลเบเนีย,เซอร์เบีย,สวีเดน,สวาฮีลี,ทมิฬ,เตลูกู,ไทย,ตากาล็อก,ตุรกี,ยูเครน,อูรดู,อุซเบก,เวียดนาม,จีนประยุกต์,จีนดั้งเดิม,ซูลู

ภาษาอินพุตข้อความ

อาหรับ / บัลแกเรีย / คาตาลัน / โครเอเชีย / เช็ก / เดนมาร์ก / ดัตช์ / อังกฤษ / เอสโตเนีย / ฟินแลนด์ / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / กรีก / ฮีบรู / อินโดนีเซีย / อิตาลี / ญี่ปุ่น / นอร์เวย์ / เปอร์เซีย / โปแลนด์ / โปรตุเกส / โรมาเนีย / รัสเซีย / สโลวาเกีย / สโลวีเนีย / สเปน / สวีเดน / ไทย / ตุรกี / ยูเครน / เวียดนาม / จีนประยุกต์ / จีนดั้งเดิม

Voice Search

(Voice Search) มี/(ไมค์ในตัว) มี

สวิตช์ไมโครโฟนในตัว

ได้

Electronic Program Guide (EPG)

ได้

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

Vewd

ร้านค้าแอพพลิเคชั่น

มี (Google Play Store)

ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด

ได้

ตัวตั้งเวลาสลีป

ได้

Teletext

ได้

การปรับเทียบอัตโนมัติด้วย CalMAN®

ได้

คำบรรยาย (อนาล็อก/ดิจิตอล)

(อนาล็อก)ไม่มี, (ดิจิตอล)ซับไตเติ้ล

กำลังและการประหยัดพลังงาน

ขนาดหน้าจอ (ซม., วัดแนวทแยง)

215 ซม.

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว, วัดแนวทแยง)

85"(84.6")

การใช้พลังงาน (ในโหมดสแตนด์บาย)

0.5 W

สารตะกั่ว 

-

ปริมาณของปรอท (มก.)

0.0 มก.

การใช้พลังงาน (โหมด On) สำหรับ Energy Star 

-

การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย) สำหรับ Energy Star 

-

มาตรฐาน Energy Star® 

-

ความต้องการด้านกำลังไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า/ความถี่)

50/60 Hz, 110 V - 240 V AC

โหมดประหยัดพลังงาน / โหมดปิดแสงด้านหลัง

ได้

การควบคุมแสงด้านหลังแบบไดนามิก 

ได้

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้

การออกแบบ

BEZEL DESIGN

ขอบไร้รอยต่อ

BEZEL COLOR

สีเงินไทเทเนียม

การออกแบบขาตั้ง

ขาตั้งขอบโลหะ

STAND COLOR

ไทเทเนียมสีดำ

STAND POSITION

ตำแหน่ง 3 ทิศทาง(ตำแหน่งมาตรฐาน/ตำแหน่งแคบ/ตำแหน่ง Soundbar)

REMOTE CONTROL

รีโมทมาตรฐาน

จูนเนอร์ในตัว

จำนวนจูนเนอร์ (ภาคพื้นดิน/สายเคเบิล)

1(ดิจิตอล/อนาล็อก)

จำนวนจูนเนอร์ (ดาวเทียม)

-

ระบบทีวี (อนาล็อก)

B/G,D/K,I,M

การครอบคลุมช่องจูนเนอร์ (อนาล็อก)

45.25MHz-863.25MHz (ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่)

ระบบทีวี (ดิจิตอลภาคพื้นดิน)

DVB-T/T2

การครอบคลุมช่องจูนเนอร์ (ดิจิตอลภาคพื้นดิน)

VHF/UHF(ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่)

ระบบทีวี (สายเคเบิลดิจิตอล)

-

ระบบทีวี (ดาวเทียมดิจิตอล)

-

CI+

-

การช่วยการเข้าถึง

โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ได้

การบรรยายด้วยเสียง (ปุ่มเสียง)

ได้

คำบรรยาย

ซับไตเติ้ล

การขยายข้อความ

ได้

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

ได้

Voice Search

มี

อุปกรณ์เสริม

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม

ขายึดผนัง (SU-WL450(การจำกัดการเข้าถึงช่องเสียบ))ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ