TH_KD-85X85J TH8_4885860679723_Specifications

ข้อมูลจำเพาะ

รุ่นปี

รุ่นปี

2021

ขนาดและน้ำหนัก

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว, วัดแนวทแยง)

85"(84.6")

ขนาดหน้าจอ (ซม., วัดแนวทแยง)

215 ซม.

ขนาดของทีวีไม่รวมขาตั้ง (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 1899 x 1089 x 71 มม.

ขนาดทีวีรวมขาตั้ง (ตำแหน่งมาตรฐาน) (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 1899 x 1176 x 456 มม.

ขนาดของกล่องบรรจุภัณฑ์ (กว้าง x สูง x ลึก)

ประมาณ 2037 x 1242 x 245 มม.

ความกว้างของขาตั้ง (ตำแหน่งมาตรฐาน)

ประมาณ 1532 มม.

VESA® Hole Pitch (กว้าง x สูง)

400 x 400 มม.

น้ำหนักของทีวีไม่รวมขาตั้ง

ประมาณ 44.5 กก.

น้ำหนักของกล่องบรรจุภัณฑ์ (ทั้งหมด)

ประมาณ 60 กก.

การเชื่อมต่อ

มาตรฐาน Wi-Fi

Wi-Fi Certified 802.11a/b/g/n/ac

อินพุต Ethernet

1 (ด้านข้าง)

การสนับสนุนโปรไฟล์ Bluetooth

เวอร์ชัน 4.2,HID (การเชื่อมต่อเมาส์/แป้นพิมพ์)/HOGP (การเชื่อมต่ออุปกรณ์ Low Energy)/SPP (Serial Port Profile)/A2DP (เสียงสเตอริโอ) /AVRCP (รีโมทคอนโทรล AV)

CHROMECAST BUILT-IN

ได้

APPLE AIRPLAY

ได้

APPLE HOMEKIT

ได้

อินพุตการเชื่อมต่อ RF (ภาคพื้นดิน/สายเคเบิล)

1 (ด้านข้าง)

อินพุต IF (ดาวเทียม)

ไม่มี

อินพุต Component Video (Y/Pb/Pr)

ไม่มี

อินพุต Composite Video

1(ด้านข้าง, แจ็คมินิ)

อินพุต RS-232C

ไม่มี

อินพุต HDMI รวม

4(4ด้านข้าง)

HDCP

HDCP2.3 (สำหรับ HDMI™1/2/3/4)

HDMI-CEC

ได้

คุณสมบัติที่ระบุใน HDMI2.1

4K120/eARC/VRR/ALLM

HDMI Audio Return Channel (ARC)

มี (eARC/ARC)

Variable Refresh Rate (VRR)

มี (สำหรับ HDMI™3/4)

Auto Low Latency Mode (ALLM)

มี (สำหรับ HDMI™3/4)

เอาต์พุตเสียงดิจิตอล

1 (ด้านข้าง)

เอาต์พุตหูฟัง

1 (ด้านข้าง)

เอาต์พุตเสียง

-

เอาต์พุตซับวูฟเฟอร์

-

พอร์ต USB

2 (ด้านข้าง)

การบันทึก USB HDD

ไม่มี

การสนับสนุนรูปแบบไดรฟ์ USB

FAT16/FAT32/exFAT/NTFS

Codec การเล่น USB

MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotionJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvid,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/LPCM/WAV/MP4AAC/FLAC/JPEG,WEBM:VP9/AC4/ogg/AAC/ARW(Screen nail เท่านั้น)

ภาพ (พาเนล)

ประเภทจอแสดงผล

LCD

ความละเอียดจอแสดงผล (แนวนอน x แนวตั้ง, พิกเซล)

3840 x 2160

มุมมอง (X-Wide Angle)

-

ประเภทแสงด้านหลัง

Direct LED

ประเภทการหรี่แสงด้านหลัง

Frame Dimming

ภาพ (การประมวลผล)

ความเข้ากันได้ของ HDR (High Dynamic Range)

มี (HDR10,HLG,Dolby Vision)

โปรเซสเซอร์ภาพ

4K HDR Processor X1™

การปรับปรุงความคมชัด

4K X-Reality™ PRO

การปรับปรุงสี

TRILUMINOS PRO™, เทคโนโลยี Live Colour™

การปรับปรุงคอนทราส

การรีมาสเตอร์ HDR เชิงวัตถุ, Dynamic Contrast Enhancer

ตัวเสริมการเคลื่อนไหว (เนทีฟ Hz)

Motionflow™ XR 800 (Native 100Hz), โหมดอัตโนมัติ

การสนับสนุนสัญญาณวิดีโอ

สัญญาณ HDMI™ :4096x2160p(24,50,60Hz), 3840x2160p(24,25,30,50,60,100,120Hz), 1080p(30,50,60,100,120Hz), 1080/24p, 1080i(50,60Hz), 720p(30,50,60Hz), 720/24p, 576p, 480p

โหมดภาพ

Vivid,Standard,Cinema,Game,Graphics,Photo,Custom,Dolby Vision Bright,Dolby Vision Dark

เซนเซอร์

สว่าง

เสียง (ลำโพงและแอมพลิฟายเออร์)

เอาต์พุตกำลังเสียง

10W + 10W

ประเภทลำโพง

ลำโพง Bass Reflex ลำโพง X-Balanced

การกำหนดค่าลำโพง

ฟูลเรนจ์ (Bass Reflex) x 2

เสียง (การประมวลผล)

การสนับสนุนรูปแบบเสียง Dolby®

Dolby™ Audio, Dolby™ Atmos

การสนับสนุนรูปแบบเสียง DTS

DTS Digital Surround

ACOUSTIC AUTO CALIBRATION

Room Compensation

VOICE ZOOM

-

วิทยุ FM

ไม่มี

การประมวลผลเสียง

ไม่มี

โหมดเสียง

-

ซอฟต์แวร์

ระบบปฏิบัติการ

Android TV™

พื้นที่จัดเก็บออนบอร์ด (GB)

16GB

ภาษาการแสดงผล

อาฟรีกานส์,อัมฮาริก,อาหรับ,อัสสัม,อาเซอร์ไบจัน,เบลารุส,บัลแกเรีย,เบงกาลี,บอสเนีย,คาตาลัน,เช็ก,เดนมาร์ก,เยอรมัน,กรีก,อังกฤษ,สเปน,เอสโตเนีย,บาสก์,เปอร์เซีย,ฟินแลนด์,NISH,ฝรั่งเศส,กาลิเซีย,คุชราต,ฮินดี,โครเอเชีย,ฮังการี,อินโดนีเซีย,ไอซ์แลนด์,อิตาลี,ฮิบรู,ญี่ปุ่น,คาซัค,กันนาดา,เกาหลี,คีร์กีซ,ลาว,ลิทัวเนีย,ลัตเวีย,มาซิโดเนีย,มาลายาลัม,มองโกเลีย,มราฐี,มาเลย์,พม่า,นอร์เวย์,เนปาล,ดัตช์,โอริยา,ปัญจาบ,โปแลนด์,โปรตุเกส,โรมาเนีย,รัสเซีย,SOL,สโลวีเนีย,แอลเบเนีย,เซอร์เบีย,สวีเดน,สวาฮีลี,ทมิฬ,เตลูกู,ไทย,ตากาล็อก,ตุรกี,ยูเครน,อูรดู,อุซเบก,เวียดนาม,จีนประยุกต์,จีนดั้งเดิม,ซูลู

ภาษาอินพุตข้อความ

อาหรับ / บัลแกเรีย / คาตาลัน / โครเอเชีย / เช็ก / เดนมาร์ก / ดัตช์ / อังกฤษ / เอสโตเนีย / ฟินแลนด์ / ฝรั่งเศส / เยอรมัน / กรีก / ฮีบรู / อินโดนีเซีย / อิตาลี / ญี่ปุ่น / นอร์เวย์ / เปอร์เซีย / โปแลนด์ / โปรตุเกส / โรมาเนีย / รัสเซีย / สโลวาเกีย / สโลวีเนีย / สเปน / สวีเดน / ไทย / ตุรกี / ยูเครน / เวียดนาม / จีนประยุกต์ / จีนดั้งเดิม

Voice Search

มี

สวิตช์ไมโครโฟนในตัว

-

Electronic Program Guide (EPG)

ได้

อินเทอร์เน็ตเบราว์เซอร์

Vewd

ร้านค้าแอพพลิเคชั่น

มี (Google Play Store)

ตัวตั้งเวลาเปิด/ปิด

ได้

ตัวตั้งเวลาสลีป

ได้

Teletext

ได้

การปรับเทียบอัตโนมัติด้วย CalMAN®

ได้

คำบรรยาย (อนาล็อก/ดิจิตอล)

(อนาล็อก)ไม่มี, (ดิจิตอล)ซับไตเติ้ล

กำลังและการประหยัดพลังงาน

ขนาดหน้าจอ (ซม., วัดแนวทแยง)

215 ซม.

ขนาดหน้าจอ (นิ้ว, วัดแนวทแยง)

85"(84.6")

การใช้พลังงาน (ในโหมดสแตนด์บาย)

0.5 W

สารตะกั่ว 

-

ปริมาณของปรอท (มก.)

0.0 มก.

การใช้พลังงาน (โหมด On) สำหรับ Energy Star 

-

การใช้พลังงาน (โหมดสแตนด์บาย) สำหรับ Energy Star 

-

มาตรฐาน Energy Star® 

-

ความต้องการด้านกำลังไฟฟ้า (แรงดันไฟฟ้า/ความถี่)

50/60 Hz, 220 V - 240 V AC

โหมดประหยัดพลังงาน / โหมดปิดแสงด้านหลัง

ได้

การควบคุมแสงด้านหลังแบบไดนามิก 

ได้

เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ได้

การออกแบบ

BEZEL DESIGN

กรอบอลูมิเนียม

BEZEL COLOR

สีดำ

การออกแบบขาตั้ง

ขาตั้งทรงแผ่นบาง

STAND COLOR

สีเงิน

STAND POSITION

-

REMOTE CONTROL

รีโมทมาตรฐาน

จูนเนอร์ในตัว

จำนวนจูนเนอร์ (ภาคพื้นดิน/สายเคเบิล)

1(ดิจิตอล/อนาล็อก)

จำนวนจูนเนอร์ (ดาวเทียม)

-

ระบบทีวี (อนาล็อก)

B/G,D/K,I,M

การครอบคลุมช่องจูนเนอร์ (อนาล็อก)

45.25MHz-863.25MHz (ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่)

ระบบทีวี (ดิจิตอลภาคพื้นดิน)

DVB-T/T2

การครอบคลุมช่องจูนเนอร์ (ดิจิตอลภาคพื้นดิน)

VHF/UHF(ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ/พื้นที่)

ระบบทีวี (สายเคเบิลดิจิตอล)

-

ระบบทีวี (ดาวเทียมดิจิตอล)

-

CI+

-

การช่วยการเข้าถึง

โปรแกรมอ่านหน้าจอ

ได้

การบรรยายด้วยเสียง (ปุ่มเสียง)

ได้

คำบรรยาย

ซับไตเติ้ล

การขยายข้อความ

ได้

ปุ่มลัดการช่วยการเข้าถึง

ได้

Voice Search

มี

อุปกรณ์เสริม

ตัวเลือกอุปกรณ์เสริม

ขายึดผนัง (SU-WL450(การจำกัดการเข้าถึงช่องเสียบ))ขึ้นอยู่กับการเลือกประเทศ