Final Fantasy 7 Remake - Standard (PLAS-10551)

Model:
1,890 THB
1

1. Prices indicated refer to Suggested Retail Price which includes VAT and may change from time to time without prior notice.

Points: 0
2

2. Points indicated is based on purchase amount and may change from time to time without prior notice.

 • Overview

  Final Fantasy 7 Remake - Standard (PLAS-10551)

  • Rating age 12+
  • Developed by Square Enix
  • Genre : Action / Role-playing (RPG)
  • Publisher : Square Enix

  เนื้อเรื่องของเกม

  • การผจญภัยของกลุ่มตัวเอกของเรื่อง ต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่า ชินระ คัมพานี ซึ่งมีแผนดูดพลังชีวิตของโลก เพื่อเอาไปแปรรูปเป็นแหล่งพลังงาน ดังนั้นกลุ่มของพระเอกจึ่งต่อสู้เพื่อรักษาโลกเอาไว้

   จุดเด่นของเกม

  • เกมRemake ไฟนอลแฟตาซีภาค 7ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคที่โด่งดังและขายดีที่สุดในตระกูลไฟนอล
  • ไม่เพียงแค่เป็นการ Remake ย้อนความหลัง แต่มีการเพิ่มเติมเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งระบบการเล่นแบบใหม่
  • ระบบการเล่นแบบใหม่ที่ผสมผสาน ระบบเดิม (Turned-Base) เข้ากับระบบเกมแอ็คชัน ให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการต่อสู้มากขึ้น
  • กราฟฟิกสวยงาม ปรับรูปแบบตัวละครให้สมจริงมากขึ้น

   ระบบการต่อสู้

  • ผสมผสานเกมแนว J-RPG ซึ่งเป็นระบบ Turned-Base เข้ากับระบบแอ็คชัน (Real Time Combat) ให้ผู้เล่นมีความเข้าถึงตัวละคนมากขึ้น และยังให้ผู้เล่นสนุกกับการต่อสู้มากขึ้น
 • ช่วยเหลือ
 • Overview
  • Overview

   Final Fantasy 7 Remake - Standard (PLAS-10551)

   • Rating age 12+
   • Developed by Square Enix
   • Genre : Action / Role-playing (RPG)
   • Publisher : Square Enix

   เนื้อเรื่องของเกม

   • การผจญภัยของกลุ่มตัวเอกของเรื่อง ต่อสู้กับบริษัทยักษ์ใหญ่ที่มีชื่อว่า ชินระ คัมพานี ซึ่งมีแผนดูดพลังชีวิตของโลก เพื่อเอาไปแปรรูปเป็นแหล่งพลังงาน ดังนั้นกลุ่มของพระเอกจึ่งต่อสู้เพื่อรักษาโลกเอาไว้

    จุดเด่นของเกม

   • เกมRemake ไฟนอลแฟตาซีภาค 7ซึ่งเป็นหนึ่งในภาคที่โด่งดังและขายดีที่สุดในตระกูลไฟนอล
   • ไม่เพียงแค่เป็นการ Remake ย้อนความหลัง แต่มีการเพิ่มเติมเนื้อเรื่อง พร้อมทั้งระบบการเล่นแบบใหม่
   • ระบบการเล่นแบบใหม่ที่ผสมผสาน ระบบเดิม (Turned-Base) เข้ากับระบบเกมแอ็คชัน ให้ผู้เล่นมีส่วนร่วมในการต่อสู้มากขึ้น
   • กราฟฟิกสวยงาม ปรับรูปแบบตัวละครให้สมจริงมากขึ้น

    ระบบการต่อสู้

   • ผสมผสานเกมแนว J-RPG ซึ่งเป็นระบบ Turned-Base เข้ากับระบบแอ็คชัน (Real Time Combat) ให้ผู้เล่นมีความเข้าถึงตัวละคนมากขึ้น และยังให้ผู้เล่นสนุกกับการต่อสู้มากขึ้น
 • Support