MDR-EX15LP

รุ่น:
390 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

พ้อยท์: 0
2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 • ภาพรวม
  ข้อมูลจำเพาะ
  - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
  - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
  - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
  - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
  - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  ข้อมูลจำเพาะ
  - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
  - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
  - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
  - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
  - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  ข้อมูลจำเพาะ
  - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
  - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
  - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
  - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
  - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  ข้อมูลจำเพาะ
  - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
  - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
  - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
  - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
  - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  ข้อมูลจำเพาะ
  - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
  - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
  - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
  - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
  - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  • ภาพรวม
   ข้อมูลจำเพาะ
   - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
   - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
   - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
   - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
   - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • Support
 • ภาพรวม
  • ภาพรวม
   ข้อมูลจำเพาะ
   - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
   - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
   - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
   - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
   - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • Support
 • ภาพรวม
  • ภาพรวม
   ข้อมูลจำเพาะ
   - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
   - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
   - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
   - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
   - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • Support
 • ภาพรวม
  • ภาพรวม
   ข้อมูลจำเพาะ
   - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
   - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
   - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
   - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
   - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • Support
 • ภาพรวม
  • ภาพรวม
   ข้อมูลจำเพาะ
   - เอียร์บัดซิลิโคนสวมสบายกระชับพอดี
   - น้ำหนักเบาเพื่อความคล่องตัวสูงสุดในการฟังเพลง
   - สีสันที่มีให้เลือกเพื่อให้เข้ากับสไตล์ของคุณ
   - ไดรเวอร์นีโอดิเมียมขนาด 9 มม. เพื่อเสียงที่สมดุลและทรงพลัง
   - ช่วงความถี่ 8Hz–22kHz
 • Support