New
จำนวนจำกัด

ZV-E10 Interchangeable-lens vlog camera

Model: ZV-E10LB/PK1
25,990 THB
1

1. Prices indicated refer to Suggested Retail Price which includes VAT and may change from time to time without prior notice.

Point: 1300
2

2. Points indicated is based on purchase amount and may change from time to time without prior notice.

Colour
 • Overview

  ข้อมูลจำเพาะทั้งหมด   คุณสมบัติ

  พาวเวอร์ซัพพลายที่ช่วยให้คุณไร้ความกังวล

  ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเมื่อคุณถ่ายทำ Vlog เพราะ ZV-E10 มีตัวเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทำได้อย่างสะดวกไร้ความกังวล

  ภาพประกอบแสดงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
  พลังงานที่ยาวนานสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง

  แบตเตอรี่ของ ZV-E10 ให้ระยะเวลาการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนานถึง 125 นาที หรือภาพนิ่งสูงสุด 440 ภาพ เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพกลางแจ้งเป็นเวลานานได้อย่างสะดวกสบาย

  ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จผ่านสายเคเบิล USB-C
  พาวเวอร์ซัพพลายภายนอกเพื่อช่วงเวลาการถ่ายภาพที่นานขึ้น

  กล้องรองรับพลังงานภายนอกผ่านขั้วต่อ USB Type-C® เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้แบตเตอรี่มือถือภายนอกเพื่อยืดเวลาการบันทึกของคุณ

  ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จโดยใช้ AC-PW20AM
  ไฟ AC เสริมเหมาะสำหรับการสตรีมสด

  เมื่อคุณใช้ไฟ AC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC เช่น AC-PW20AM และไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณทำการสตรีมมิ่งแบบสด

 • Support
 • Overview

  ข้อมูลจำเพาะทั้งหมด   คุณสมบัติ

  พาวเวอร์ซัพพลายที่ช่วยให้คุณไร้ความกังวล

  ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเมื่อคุณถ่ายทำ Vlog เพราะ ZV-E10 มีตัวเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทำได้อย่างสะดวกไร้ความกังวล

  ภาพประกอบแสดงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
  พลังงานที่ยาวนานสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง

  แบตเตอรี่ของ ZV-E10 ให้ระยะเวลาการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนานถึง 125 นาที หรือภาพนิ่งสูงสุด 440 ภาพ เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพกลางแจ้งเป็นเวลานานได้อย่างสะดวกสบาย

  ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จผ่านสายเคเบิล USB-C
  พาวเวอร์ซัพพลายภายนอกเพื่อช่วงเวลาการถ่ายภาพที่นานขึ้น

  กล้องรองรับพลังงานภายนอกผ่านขั้วต่อ USB Type-C® เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้แบตเตอรี่มือถือภายนอกเพื่อยืดเวลาการบันทึกของคุณ

  ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จโดยใช้ AC-PW20AM
  ไฟ AC เสริมเหมาะสำหรับการสตรีมสด

  เมื่อคุณใช้ไฟ AC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC เช่น AC-PW20AM และไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณทำการสตรีมมิ่งแบบสด

 • Support
 • Overview
  • Overview

   ข้อมูลจำเพาะทั้งหมด   คุณสมบัติ

   พาวเวอร์ซัพพลายที่ช่วยให้คุณไร้ความกังวล

   ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเมื่อคุณถ่ายทำ Vlog เพราะ ZV-E10 มีตัวเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทำได้อย่างสะดวกไร้ความกังวล

   ภาพประกอบแสดงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
   พลังงานที่ยาวนานสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง

   แบตเตอรี่ของ ZV-E10 ให้ระยะเวลาการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนานถึง 125 นาที หรือภาพนิ่งสูงสุด 440 ภาพ เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพกลางแจ้งเป็นเวลานานได้อย่างสะดวกสบาย

   ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จผ่านสายเคเบิล USB-C
   พาวเวอร์ซัพพลายภายนอกเพื่อช่วงเวลาการถ่ายภาพที่นานขึ้น

   กล้องรองรับพลังงานภายนอกผ่านขั้วต่อ USB Type-C® เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้แบตเตอรี่มือถือภายนอกเพื่อยืดเวลาการบันทึกของคุณ

   ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จโดยใช้ AC-PW20AM
   ไฟ AC เสริมเหมาะสำหรับการสตรีมสด

   เมื่อคุณใช้ไฟ AC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC เช่น AC-PW20AM และไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณทำการสตรีมมิ่งแบบสด

 • Reviews
  • Reviews
 • Support
 • Overview
  • Overview

   ข้อมูลจำเพาะทั้งหมด   คุณสมบัติ

   พาวเวอร์ซัพพลายที่ช่วยให้คุณไร้ความกังวล

   ไม่ต้องกังวลเกี่ยวกับแหล่งจ่ายไฟเมื่อคุณถ่ายทำ Vlog เพราะ ZV-E10 มีตัวเลือกพาวเวอร์ซัพพลายที่หลากหลายเพื่อช่วยให้คุณสามารถถ่ายทำได้อย่างสะดวกไร้ความกังวล

   ภาพประกอบแสดงระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่
   พลังงานที่ยาวนานสำหรับการถ่ายภาพกลางแจ้ง

   แบตเตอรี่ของ ZV-E10 ให้ระยะเวลาการถ่ายวิดีโอต่อเนื่องนานถึง 125 นาที หรือภาพนิ่งสูงสุด 440 ภาพ เพื่อให้คุณสามารถถ่ายภาพกลางแจ้งเป็นเวลานานได้อย่างสะดวกสบาย

   ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จผ่านสายเคเบิล USB-C
   พาวเวอร์ซัพพลายภายนอกเพื่อช่วงเวลาการถ่ายภาพที่นานขึ้น

   กล้องรองรับพลังงานภายนอกผ่านขั้วต่อ USB Type-C® เพื่อความยืดหยุ่นมากขึ้น ดังนั้นคุณจึงสามารถใช้แบตเตอรี่มือถือภายนอกเพื่อยืดเวลาการบันทึกของคุณ

   ภาพผลิตภัณฑ์ของ ZV-E10 ที่ชาร์จโดยใช้ AC-PW20AM
   ไฟ AC เสริมเหมาะสำหรับการสตรีมสด

   เมื่อคุณใช้ไฟ AC คุณสามารถใช้อะแดปเตอร์ AC เช่น AC-PW20AM และไม่ต้องกังวลว่าแบตเตอรี่จะหมดซึ่งเป็นประโยชน์เมื่อคุณทำการสตรีมมิ่งแบบสด

 • Reviews
  • Reviews
 • Support