โปรแกรมสมาชิก Sony Store การสมัคร Sony Store Card

เมื่อซื้อสินค้าครบ 5,000 บาท ภายใน 1 เดือนจากร้าน Sony Store (ประเทศไทย) และ/หรือ ร้าน Sony Store Online (Thailand) ท่านสามารถสมัครเป็นสมาชิกของ Sony Store Card ได้

โดยการเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก Sony Store (สมาชิก) การแลกคะแนนสะสม หรือการแลกสิทธิประโยชน์ต่างๆ ที่จัดขึ้นโดย บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (บริษัท) หมายความว่า สมาชิกยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขต่างๆ ดังต่อไปนี้

 1. โปรแกรมสมาชิก Sony Store เป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลของสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้น คะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ต่างๆ ภายใต้โปรแกรมนี้ ไม่สามารถโอนให้บุคคลอื่นได้
 2. ลูกค้า 1 ท่าน สามารถสมัครเข้าร่วมโปรแกรมสมาชิก Sony Store ได้ 1 บัญชี
 3. บัตรสมาชิกจะออกให้เมื่อซื้อสินค้าครบตามมูลค่า 5,000 บาท ภายใน 1 เดือน จากหน้าร้าน Sony Store ทั้ง 6 สาขา และ/หรือ ร้าน Sony Store (Online) Thailand เท่านั้น โดยลูกค้าจะต้องนำใบเสร็จรับเงินที่มียอดซื้อ หรือยอดซื้อสะสมครบ 5,000 บาท ไปสมัครได้ที่ร้าน Sony Store ทุกสาขา
 4. การยืนยันความเป็นสมาชิก Sony Store เมื่อท่านประสงค์ใช้คะแนนสะสม ต้องแจ้งรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน อีเมลแอดเดรส หรือ แสดงบัตรสมาชิกต่อพนักงาน เท่านั้น
 5. คะแนนสะสมสมาชิก Sony Store จะได้จากการซื้อสินค้าใดๆ ที่หน้าร้าน Sony Store และ/หรือ ร้าน Sony Store (Online) Thailand เท่านั้น คะแนนสะสมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. คะแนนสะสมและสิทธิประโยชน์ของสมาชิก Sony Store สามารถใช้ร่วมกับข้อเสนอโปรโมชั่นอื่นๆ จากบริษัทได้ แล้วแต่จะระบุไว้เป็นกรณีๆ ไป
 7. อีเมลแอดเดรส (Email-address) ที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ จะเป็นรหัสประจำตัวเริ่มต้นของสมาชิก Sony Store โดยท่านสามารถตรวจสอบคะแนนคงเหลือ ณ ปัจจุบัน โดยการโทรสอบถาม Sony Thai Call Center ที่เบอร์ 02-715-6100 ใน วันจันทร์ – วันเสาร์ (09.00 – 17.30 น.) เพื่อตรวจสอบยอดคะแนนคงเหลือ
 8. หากมีข้อพิพาทใดๆ เกิดขึ้นระหว่างสมาชิก Sony Store และ บริษัท โซนี่ไทย จำกัด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจขั้นสุดท้ายแต่เพียงผู้เดียว
 9. คะแนนสะสมจะคืนเข้าบัญชีของสมาชิกของท่าน ในวันทำการถัดไป หลังจากท่านได้รับการยืนยันการชำระเงินและวันส่งสินค้าเรียบร้อยแล้ว
 10. เมื่อมีการแลกคะแนนสะสมเกิดขึ้น สมาชิกจะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ ยกเว้นเสียแต่ว่า ท่านมีการยกเลิกรายการขายที่ใช้คะแนนสะสมนั้นไป คะแนนดังกล่าวจึงจะถูกคืนเข้าบัญชีของสมาชิก หลังผ่านการดำเนินการตามขั้นตอนการยกเลิกเรียบร้อยแล้ว
 11. หากมีการละเมิด หรือใช้โปรแกรมสมาชิก Sony Store ในทางที่ผิด บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจขั้นสุดท้ายแต่เพียงผู้เดียว ไม่เฉพาะแต่เพียงการยกเลิกหรือระงับการเป็นสมาชิกเท่านั้น คะแนนสะสมทั้งหมดอาจถูกริบคืนได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

 

คะแนนสะสม

 1. คะแนนสะสมทั้งหมดเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลของสมาชิกที่ลงทะเบียนเท่านั้นและไม่สามารถโอนให้สมาชิกอื่นได้
 2. คะแนนสะสมที่ได้มาด้วยวิธีการที่ไม่เหมาะสมใดๆ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการริบคะแนนคืนและใช้ดุลพินิจแต่เพียงผู้เดียว
 3. ท่านสมาชิกสามารถตรวจสอบคะแนนสะสมคงเหลือได้ โดย การโทรสอบถาม Sony Thai Call Center ที่เบอร์ 02-715-6100 ในวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 09.00 – 17.30 น.
 4. สมาชิกควรเก็บต้นฉบับใบเสร็จรับเงินของการซื้อสินค้าไว้เพื่อให้บริษัทตรวจสอบได้ในอนาคตหากจำเป็น หากไม่สามารถแสดงหลักฐานการซื้อสินค้าตามคำร้องขอของบริษัทได้ บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกคะแนนสะสมที่ได้รับและเรียกคืนเป็นมูลค่าเทียบเท่าสินค้าของรายการส่งเสริมการขาย ที่ท่านได้ใช้คะแนนสะสมแลกไป
 5. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิจ ที่จะกำหนดการให้คะแนน การใช้คะแนน และความถูกต้อง รวมถึงดำเนินการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่เกี่ยวข้องแต่เพียงผู้เดียวโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
 6. ในกรณีที่คะแนนสะสมสูญหายอันเนื่องมาจากความไม่ซื่อสัตย์ของบุคคลที่สาม หรือ การกระทำที่เป็นอาชญากรรม บริษัทจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ทั้งสิ้นและจะไม่คืนคะแนนที่สูญหายให้แก่สมาชิก สมาชิกจะต้องเก็บรักษารหัสส่วนบุคคล รหัสประจำตัวผู้ใช้งาน และรหัสผ่านไว้เป็นความลับ
 7. บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการใช้ดุลพินิ จที่จะเปลี่ยนแปลงสิทธิประโยชน์ของสมาชิกได้เป็นครั้งคราวแต่เพียงผู้เดียว เป็นความรับผิดชอบของสมาชิกเท่านั้น ในการอ้างถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของการแลกคะแนนสะสม

 

การได้รับคะแนนสะสม

 1. สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมจากการซื้อสินค้าทุกประเภท ที่ร้าน Sony Store ทั้ง 6 สาขา และ/หรือร้าน Sony Store (Online) Thailand เท่านั้น ไม่รวมช่องทางการจำหน่ายอื่นๆ
 2. สำหรับการซื้อสินค้าที่ร้าน Sony Store ทั้ง 6 สาขา จะต้องแสดงบัตรสมาชิก หรือแจ้งรหัสประจำตัวผู้ใช้งาน (อีเมลแอดเดรส) ต่อพนักงาน ก่อนการชำระเงิน
 3. สำหรับการซื้อสินค้าในร้าน Sony Store (Online) Thailand สมาชิกต้อง Log in เข้าสู่ระบบ ด้วยบัญชีสมาชิกของตนเอง (User account) ก่อนเริ่มทำการสั่งซื้อสินค้า เพื่อเป็นการสะสมคะแนน
 4. สินค้าบางชิ้นไม่ร่วมรายการคะแนนสะสม หากมีคำถามโปรดตรวจสอบกับพนักงานอีกครั้ง
 5. คะแนนสะสมที่ได้รับ จะขึ้นอยู่กับราคาสุทธิของสินค้าที่ซื้อ คูปองหรือส่วนลดสินค้าตามโปรโมชั่นต่างๆ จะถูกหักออกก่อนการนำมาคำนวณเป็นคะแนน (คำนวณจากราคาสุดท้ายของสินค้า)
 6. คะแนนสะสมที่ท่านได้รับ จะมีอายุ 2 ปี โดยนับจากวันสุดท้ายที่ท่านได้ทำการซื้อสินค้า (หากมีการซื้อสินค้าต่อเนื่องทุก 2 ปี คะแนนก็จะถูกต่ออายุไปเรื่อยๆ ไม่มีการหมดอายุ)

 

การแลกคะแนน

 1. สิทธิ์ในการแลกคะแนนเป็นสิทธิ์เฉพาะบุคคลของสมาชิกเท่านั้น และไม่สามารถโอนให้สมาชิกอื่นได้
 2. คะแนนสะสมสามารถนำมาใช้เป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป หรือนำมาแลกของกำนัลอื่นๆ ตามที่ได้ระบุไว้
 3. ทุก 1 คะแนน มีค่าเท่ากับ 1 บาท ไม่มีการจำกัดจำนวนคะแนนที่จะนำมาใช้แลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าครั้งต่อไป เว้นแต่จะระบุไว้เป็นอย่างอื่น
 4. เมื่อการแลกคะแนนสะสมได้รับการยืนยันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะไม่สามารถยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงได้ แต่หากมีการยกเลิกรายการแลกคะแนน คะแนนที่นำมาใช้แลกเป็นส่วนลดในการซื้อสินค้าจะคืนเข้าสู่บัญชีของสมาชิกตามเงื่อนไขที่ได้แจ้งไว้
 5. ของกำนัลผลิตโดยบุคคลที่สาม ซึ่งไม่เกี่ยวข้องใดๆ กับบริษัท บริษัทจะไม่รับประกันสมรรถนะในการใช้งานและคุณภาพของกำนัล อีกทั้งจะไม่รับผิดชอบความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการใช้หรือการกระทำที่เกี่ยวข้องกับของกำนัล รวมถึงปฏิเสธความรับผิดชอบทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากเรื่องดังกล่าว
 6. คะแนนสะสมที่ได้รับ ไม่สามารถใช้แลกซื้อสินค้าในครั้งเดียวกันได้ทันที แต่จะสามารถใช้แลกซื้อได้ ในการซื้อสินค้าครั้งถัดไป เท่านั้น