RMT-DSLR2//CCE_1618078597155_Features

Features ออกแบบสำหรับกล้อง SLT และกล้องระบบคอมแพค (NEX) เข้ากันได้กับกล้อง NEX และ SLT คุณจึงสามารถควบคุมองค์ประกอบภาพถ่ายและภาพยนตร์จากระยะไกลได้ หยุดและเริ่มแอคชั่นภาพยนตร์ ด้วยการควบคุมไร้สายในการ...
Continue reading