VG-C99AM//C E17_1618079088675_Highlight

ไฮไลท์

จับได้อย่างมั่นคงและง่ายยิ่งขึ้้นในขณะถ่ายภาพบุคคล

ออกแบบมาเพื่อให้สามารถติดเข้ากับ SLT-A99 ได้อย่างง่ายดาย

ถ่ายภาพได้นานขึ้นด้วยแบตเตอรี่ NP-FM500H สามก้อน

ปุ่มและแป้นหมุนจะได้รับการปกป้องจากฝุ่นและความชื้น

ติดสายคล้องมือเพื่อให้กริ๊ปของคุณมั่นคง