VCT-SGR1//C SYU_1618095079459_Highlight

ไฮไลท์

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) [กริ๊ป] ประมาณ 36.1 × 108.3 × 30.0 มม. (1 7/16 × 4 3/8 × 1 3/16 นิ้ว)

ขนาด (กว้าง x สูง x ลึก) [ขาตั้งกล้อง] ประมาณ 105.7 × 82.5 × 92.2 มม. (4 1/4 × 3 1/4 × 3 3/4 นิ้ว)

น้ำหนัก: 93 ก. (3.3 ออนซ์)

น้ำหนักสูงสุด: 1 กก. (35.3 ออนซ์)

มุมการเอียง: [กริ๊ป] ขึ้น: 70 องศา, ลง: 100 องศา; [ขาตั้งกล้อง] ขึ้น: 30 องศา, ลง: 90 องศา