AKA-WM1//C SYH_1618097635363_Highlight

ไฮไลท์

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้: ทุกรุ่น

ขนาด (โดยประมาณ): กว้าง 100 มม. × ยาว 63 มม. × สูง 21 มม. (4 นิ้ว × 2 1/2 นิ้ว × 27/32 นิ้ว)

เส้นรอบวง Arm: 14 ซม. - 24 ซม. (5 5/8 นิ้ว × 9 1/2 นิ้ว)

น้ำหนัก (ประมาณ): 37 ก. (1.3 ออนซ์)