AKA-DM1//C SYH_1618097864739_Highlight

ไฮไลท์

ผลิตภัณฑ์ที่เข้ากันได้ : ทุกรุ่น

ขนาด(โดยประมาณ):กว้าง 180มม.Xยาว 50มม.Xสูง 150มม. (7 1/8นิ้วX2นิ้วX6นิ้ว) (พร้อมหัวสำหรับปรับเอียง)

ขนาดเอว (โดยประมาณ):50 ซม. - 120 ซม. (19 3/4 นิ้ว - 47 1/4 นิ้ว)

น้ำหนัก (ประมาณ): 130 ก. (4.6 ออนซ์)