XAV-AX3000/Q E_1618293162019_Features

Features Apple CarPlay ทำให้การขับขี่ล้ำหน้ายิ่งขึ้น ใช้ฟังก์ชันสำคัญของ iPhone ทั้งหมดของคุณขณะขับขี่ด้วย Apple CarPlay เพียงเชื่อมโทรศัพท์ของคุณเพื่อเริ่มต้นใช้งาน แตะไอคอนเพื่อรับสาย ตรวจสอบข้อความเสียงและข้อความ เปิดแผนที่ หรือแม้แต่พูดกับ Siri แล...
Continue reading