SAL24F20Z AE_1618323603491_Features

Features การแสดงภาพมุมกว้างตระการตา ดีไซน์แบบ ZEISS Distagon ได้รับการสร้างขึ้นเป็นพิเศษเพื่อให้ได้ความคมชัดและความเปรียบต่างอันเยี่ยมยอดในเลนส์มุมกว้าง และยังคงให้ภาพมุมกว้างที่ยอดเยี่ยม SAL24F20Z นำการกำหนดค่าแบบ Distagon มาปรับปรุงให้ทันสมัย ด้วยเท...
Continue reading