AM4-B2D//Z WW_1618393890851_Highlight

ไฮไลท์

แบตเตอรี่อัลคาไลน์ขนาด AAA

1.5V

แพคแบบเปิดง่าย

เหมาะสำหรับอุปกรณ์ประสิทธิภาพสูง

ประสิทธิภาพสูงสุดสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์ในชีวิตประจำวัน

แรงดันไฟฟ้า

1.5V