HDR-AS300R/PK5_1618426331171_Features

Features Balanced Optical Steady Shot เพื่อให้ภาพไม่สั่นไหวอย่างชัดเจน Balanced Optical SteadyShot มีการควบคุมเส้นทางเดินของแสงโดยตลอดให้เป็นชุดอุปกรณ์ลอยตัว จึงให้ผลลัพธ์ดียิ่งขึ้นในการกำจัดเอฟเฟกต์การสั่นของกล้อง ระบบป้องกันการสั่นไหวขั้นสูงนี้ช่วยใ...
Continue reading

HDR-AS300R/PK5_1618426331171_Specifications

Specifications ขนาดและน้ำหนัก ขนาด (กว้าง x ยาว x สูง) ประมาณ 29.4 x 47.0 x 83.0 มม. (ประมาณ 1 3/16 x 1 7/8 x 3 3/8 นิ้ว) ...
Continue reading