TH_HVL-LE1//C CE7_1618078007331_Highlight

ไฮไลท์

ใช้ได้กับ Handycam®, กล้อง SLT และ DSLR

แสงทรงพลังในการถ่ายวิดีโอด้วยหลอด LED 60 ตัว (1800 ลักซ์/0.5 ม. 5000K)

ตั้งค่าแสงที่เหมาะสมที่สุดด้วยระดับที่ปรับได้ตั้งแต่ 10–100%

หามุมที่ใช่ด้วยอะแดปเตอร์ฐานเสียบแบบปรับได้ (180° ซ้าย/ขวา, 90° ขึ้น/ลง)

มีอะแดปเตอร์ฐานเสียบ ISO และฐานเสียบอุปกรณ์เสริมแบบ Lock-on ให้เพื่อรองรับการใช้งานที่หลากหลาย