On Sale
Discount 6%

ลำโพงไร้สายแบบพกพา X-Series รุ่น XP500

Model:
13,990 THB14,990 THB
1

1. Prices indicated refer to Suggested Retail Price which includes VAT and may change from time to time without prior notice.

Point: 450
2

2. Points indicated is based on purchase amount and may change from time to time without prior notice.

 • Overview
  XP500 ผสมผสานเสียงคุณภาพเยี่ยมกับคุณสมบัติปาร์ตี้มากมาย เพื่อทำให้เป็นลำโพงที่สนุกสนานและใช้งานได้หลากหลาย ด้วยเสียงปาร์ตี้ที่ทรงพลังจาก X-Balanced Speaker Unit และระบบทวีตเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ด้านหน้า จึงสามารถส่งเสียงที่สมบูรณ์ คมชัด และมีคุณภาพสูง ด้วยระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ระดับการกันน้ำ IPX4 และมีด้ามจับที่สะดวกสบายสำหรับการย้ายจากปาร์ตี้หนึ่งไปอีกปาร์ตี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานปาร์ตี้ในร่มหรือกลางแจ้ง
 • Support
 • Overview
  • Overview
   XP500 ผสมผสานเสียงคุณภาพเยี่ยมกับคุณสมบัติปาร์ตี้มากมาย เพื่อทำให้เป็นลำโพงที่สนุกสนานและใช้งานได้หลากหลาย ด้วยเสียงปาร์ตี้ที่ทรงพลังจาก X-Balanced Speaker Unit และระบบทวีตเตอร์ประสิทธิภาพสูงที่ด้านหน้า จึงสามารถส่งเสียงที่สมบูรณ์ คมชัด และมีคุณภาพสูง ด้วยระยะเวลาการใช้งานแบตเตอรี่ที่ยาวนาน ระดับการกันน้ำ IPX4 และมีด้ามจับที่สะดวกสบายสำหรับการย้ายจากปาร์ตี้หนึ่งไปอีกปาร์ตี้ จึงเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานปาร์ตี้ในร่มหรือกลางแจ้ง
 • Support

ลำโพงไร้สายแบบพกพา X-Series รุ่น XP500

13,990 THB 14,990 THB