LCJ-HWA/TC SYH_1618102288419_Highlight

Highlight ชุดเคสแจ็คเก็ตประกอบด้วยเคสใส่ตัวกล้อง แจ็คเก็ตเลนส์ และสายคล้องไหล่ ขนาดพอดีกับ Cyber-shot HX90V, HX90 หรือ WX500 เคสใส่ตัวกล้องมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อการจับที่กระชับและมั่นคงขึ้น สามารถปรับเอียงจอ LCD เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ติ...
Continue reading