Xperia

ตัวเลือกการค้นหา
กรอง
ราคา
แสดงผล: 1 - จาก
ตัวเลือกการค้นหา

Xperia1 (J9110) / WI-C310

31,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["Xperia1 (J9110)"]},{"name":"Color","position":2,"values":["สีดำ","Indigo","DimGrey"]},{"name":"Headphone Color","position":3,"values":["สีดำ","สีขาว","สีฟ้า","สีทอง"]}]
 

Xperia1 Case (SCTI30)

1,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["SCTI30WW\/H SYX","SCTI30WW\/B SYX","SCTI30WW\/W SYX","SCTI30WW\/V SYX"]}]