LCJ-HWA/TCSYH_1618102288419_Highlight

Highlight

ชุดเคสแจ็คเก็ตประกอบด้วยเคสใส่ตัวกล้อง แจ็คเก็ตเลนส์ และสายคล้องไหล่

ขนาดพอดีกับ Cyber-shot HX90V, HX90 หรือ WX500

เคสใส่ตัวกล้องมีส่วนที่ยื่นออกมาเพื่อการจับที่กระชับและมั่นคงขึ้น

สามารถปรับเอียงจอ LCD เชื่อมต่อสายเคเบิล USB ติดตั้งขาตั้งกล้อง และ NFC

ดีไซน์แบบตัวเกี่ยวคู่ทำให้สามารถเปิดแจ็คเก็ตได้ทั้งจากด้านหน้าหรือด้านหลัง