SEL85F14GM/QSYX_1618274844707_Features

Features มิติใหม่ของประสิทธิภาพการถ่ายภาพบุคคล มีการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยที่สุดที่มีอยู่มาปรับใช้กับ G Master ซีรีส์ จึงช่วยเพิ่มสมรรถนะ Sony G Lens ที่ได้รับการยกย่องให้ดีขึ้นไปอีก รุ่นนี้รวมโบเก้ G Lens ที่ได้รับการปรับปรุงให้ดีขึ้นเข้ากับความละเอีย...
Continue reading