SAL50F14//C AE_1618321473571_Features

Features สว่างไสว พร้อมด้วยสุดยอดความละเอียดแบบมุมต่อมุม ความชัดระดับสูง และแสงจ้าน้อย เหมาะอย่างยิ่งแก่การถ่ายภาพทั่วไป ภาพบุคคล และภาพภายในอาคารที่มีแสงน้อย ...
Continue reading