TH_HT-S350//M TH1_4485961678891_Highlight

ไฮไลท์

S-Force PRO Front Surround ให้เสียงระดับโรงภาพยนตร์

ซับวูฟเฟอร์ไร้สายมอบเสียงที่หนักแน่นและทุ้มลึกขึ้น

ติด Sound Bar บนพื้นผนังเพื่อประหยัดพื้นที่

เชื่อมต่อทีวีของคุณผ่านสายเคเบิลเส้นเดียวด้วย HDMI ARC

การเชื่อมต่อ Bluetooth® สำหรับการสตรีมเสียงแบบไร้สาย

เอาต์พุตกำลัง (รวม)

320W

แชนแนลแอมพลิฟายเออร์

2.1ch

ช่องเสียบอินพุตและเอาต์พุต

USB type A (สำหรับการอัพเดตเท่านั้น)

ขนาดยูนิตหลัก – ตัวเครื่องเท่านั้น (กว้าง x สูง x ลึก) 

900 มม. x 64 มม. x 88 มม. (35 1/2 นิ้ว x 2 5/8 นิ้ว x 3 1/2 นิ้ว) * ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา

ขนาดซับวูฟเฟอร์ (กว้าง x สูง x ลึก) 

190 มม. x 382 มม. x 390 มม. (7 1/2 นิ้ว x 15 1/8 นิ้ว x 15 3/8 นิ้ว) * ไม่รวมส่วนที่ยื่นออกมา