โปรโมชั่นผ่อนสินค้าโซนี่ 0%

คุณสามารถเป็นเจ้าของทีวี กล้องและเลนส์ หูฟัง ลำโพง และสินค้าและผลิตภัณฑ์โซนี่อื่น ๆ ได้ง่ายขึ้น เมื่อเลือกซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ store.sony.co.th และสามารถแบ่งชำระสินค้าแบบผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิต Visa และ Mastercard ของธนาคารที่ร่วมรายการได้ด้วยดอกเบี้ย 0% นาน 3, 4, 6, หรือสูงสุด 10 เดือน เมื่อซื้อสินค้าตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป

เงื่อนไขสำหรับการชำระเงินแบบผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิต 

ระยะเวลาการชำระเงินแบบผ่อนจ่ายเริ่มตั้งแต่ 3 เดือน จนถึงนานสูงสุด 10 เดือน โดยขึ้นอยู่กับยอดค่าใช้จ่ายสุทธิ (หลังหักส่วนลด) ต่อเซลล์สลิปเมื่อซื้อสินค้าและผลิตภัณฑ์โซนี่ใด ๆ ซึ่งมียอดค่าใช้จ่ายรวมกันตั้งแต่ 3,000 บาทขึ้นไป รายละเอียดยอดค่าใช้จ่ายขั้นต่ำในการเลือกผ่อนชำระด้วยดอกเบี้ย 0% มีดังนี้

บัตรเครดิตของธนาคารที่ร่วมรายการมีรายละเอียดดังนี้

หมายเหตุ:

- ส่วนลด/รหัสส่วนลดหรือบัตรกำนัลบางประเภทไม่สามารถใช้ร่วมกับการชำระเงินแบบผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตในการซื้อสินค้าครั้งเดียวกันได้ กรุณาตรวจสอบสิทธิของคุณก่อนทำรายการทุกครั้ง

- การใช้คะแนนสะสมในบัตรเครดิตเพื่อแลกรับส่วนลดเพิ่มเติมหรือเครดิตเงินคืนขึ้นอยู่กับเงื่อนไขและวิธีการชำระของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตดังกล่าว กรุณาติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกับธนาคารที่ร่วมรายการ

เงื่อนไข:

- การชำระเงินแบบผ่อนจ่ายผ่านบัตรเครดิตเป็นการอำนวยความสะดวกในการทำรายการสั่งซื้อสินค้าออนไลน์กับโซนี่และทำให้การคืนเงินกรณียกเลิกหรือคืนสินค้ารวดเร็วขึ้นเมื่อชื่อเจ้าของบัตรเครดิตที่ใช้ชำระราคาสินค้าตรงกับชื่อผู้สั่งซื้อสินค้าเท่านั้น มิฉะนั้น โซนี่สงวนสิทธิทุกประการในการคืนเงินซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของโซนี่แต่เพียงผู้เดียว โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นโยบายการคืนสินค้าของเรา

- ภายใต้เงื่อนไขและวิธีการคืนเครดิตของธนาคารเจ้าของบัตรเครดิต การคืนเงินอาจใช้เวลาประมาณ 30 วันนับแต่วันที่โซนี่ได้รับเอกสารครบถ้วนถูกต้อง โซนี่จะคืนเงินโดยการโอนเงินทางธนาคาร/บัตรเครดิตด้วยวิธีการเดียวกับที่คุณใช้ในการชำระเงินตามรายการสั่งซื้อที่ถูกยกเลิกเท่านั้น ทั้งนี้ โซนี่ขอสงวนสิทธิในตรวจสอบสำเนาสลิป และสำเนาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี/หลักฐานการชำระเงินอื่นที่สามารถตรวจสอบได้

- เมื่อรายการสั่งซื้อสินค้าเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงวิธีการชำระเงินและระยะเวลาการชำระเงินแบบผ่อนจ่ายได้ หากต้องการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดดังกล่าว กรุณายกเลิกรายการสั่งซื้อเดิมและทำรายการสั่งซื้อใหม่ด้วยวิธีการชำระเงินและระยะเวลาการชำระเงินแบบผ่อนจ่ายที่คุณต้องการ หากไม่สามารถดำเนินการได้ กรุณาติดต่อศูนย์บริการข้อมูลโซนี่ ที่นี่

- โซนี่ขอสงวนสิทธิในการยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใด ๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ท่านสามารถตรวจสอบเงื่อนไขได้ในเว็บไซต์หรือสื่อโซเชี่ยลของโซนี่อย่างสม่ำเสมอ การที่ท่านเข้าร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของโซนี่อย่างต่อเนื่องถือว่าท่านรับทราบและตกลงตามข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทั้งนี้ โซนี่จะประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่านเว็บไซต์ store.sony.co.th