คำถามเกี่ยวกับการคืนสินค้าและการคืนเงิน

ถาม: ฉันสามารถเปลี่ยนหรือคืนสินค้า ได้หรือไม่?

ตอบ: กรณีที่ท่านไม่พึงพอใจกับสินค้าที่ได้ซื้อไปแล้ว หรือ ได้รับรายการสินค้าที่ผิดพลาด กรุณาตรวจสอบขั้นตอนง่ายๆ ของเรา ในการคืนสินค้าด้านล่าง

  • ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดต้องซื้อจาก Sony Store Online (Thailand) และต้องมีหมายเลขคำสั่งซื้อพร้อมใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี ที่สามารถตรวจสอบได้
  • การคืน และ/หรือ การเปลี่ยนสินค้า จะทำได้เฉพาะสินค้าที่เกิดความเสียหายจากการขนส่งเท่านั้น กรณีที่สินค้าชำรุด หรือใช้งานไม่ได้ หลังจากท่านได้รับสินค้าไปแล้วเกิน 7 วัน บริษัทจะไม่รับคืนสินค้ารายการดังกล่าว ไม่ว่ากรณีใดๆ
  • หากเกิดกรณีที่จำเป็นต้องส่งคืนสินค้า ของสมนาคุณ รวมถึงอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่มาพร้อมกับตัวสินค้าของท่าน สิ่งของดังกล่าวทั้งหมด จะต้องอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม และมีสภาพสมบูรณ์ ครบถ้วนทุกประการ
  • ค่าธรรมเนียมในการจัดส่งและการจัดการต่างๆ จะไม่สามารถขอคืนได้ เว้นแต่จะมีการเปลี่ยนสินค้าที่จัดส่งเนื่องจากเกิดความเสียหายในระหว่างการขนส่ง หรือ มีตำหนิเมื่อเปิด ซึ่ง บริษัทจะเป็นผู้รับผิดชอบ
  • กรณีที่มีการคืนเงิน บริษัทจะยึดตามมูลค่าของสินค้า ณ วันที่ขายเท่านั้น (ยึดตามราคาในใบเสร็จรับเงิน)

หมายเหตุ: บริษัทขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการรับคืนสินค้า หรือ คำขอคืนเงินใดๆ ทุกกรณี หากท่านไม่ปฎิบัติตามข้อกำหนดข้างต้น

ถาม: บริษัทสามารถดำเนินการตามคำขอคืนสินค้าของท่าน ได้รวดเร็วเพียงใด?

ตอบ: ท่านควรได้รับคำตอบจากเราภายใน 3 วันทำการ

ถาม: ฉันจะได้รับเงินคืนอย่างไร?

ตอบ: หากสินค้ามีตำหนิหรือเสียหายก่อนที่จะถึงมือท่าน SONY ยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่านทันทีโดยไม่คิดค่าจัดส่งเพิ่มเติม
หากท่านต้องการเงินคืน กรุณา ติดต่อเราภายใน 7 วัน หลังจากที่ท่านได้รับสินค้า เพื่อพูดคุยรายละเอียดในการรับเงินคืน โดยจะต้องเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไข
สำหรับการจัดส่งสินค้าที่มีสี แบบ หรือรุ่นไม่ถูกต้อง ตราบเท่าที่สินค้านั้นยังคงอยู่ในบรรจุภัณฑ์เดิม บริษัทยินดีที่จะเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ให้ท่าน หลังจากสินค้าชิ้นแรกที่มีการส่งผิด ได้ถูกตีคืนกลับบริษัท เรียบร้อยแล้ว

ถาม: หากฉันเกิดเปลี่ยนใจ?

ตอบ: โปรดเลือกสินค้าอย่างระมัดระวัง เพราะเรายังไม่มีนโยบายการคืนเงิน ด้วยเหตุผลที่เกิดจากการเปลี่ยนใจ หรือไม่ตรงกับวัตถุประสงค์การใช้งาน

ถาม: คะแนนสะสมที่แลกไปจะได้คืนหรือไม่ หากฉันยกเลิกการสั่งซื้อสินค้า?

ตอบ: คะแนนสะสมที่ท่านใช้แลกในการซื้อสินค้าจะได้รับคืนเต็มจำนวน โดยคืนเข้าสู่บัญชีสมาชิกของท่าน เมื่อสินค้าและบริการดังกล่าวนั้นถูกยกเลิก โดยจะต้องเป็นไปตามเงื่อนไขและข้อกำหนดที่ได้แจ้งไว้

คำถามเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้า

ถาม: การจัดส่งมีค่าใช้จ่ายเท่าไร?

ตอบ: สิทธิประโยชน์ประการหนึ่งในด้านการจัดส่งสินค้า สำหรับลูกค้าที่สั่งซื้อโดยตรงจาก Sony Store Online คือ เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าครบ 2,000 บาทขึ้นไป จะไม่เสียค่าจัดส่งทุกกรณี ถึงแม้สินค้าชิ้นนั้นจะมีขนาดใหญ่ก็ตาม เช่น ทีวีหรือเครื่องเสียง

ถาม: สามารถส่งสินค้าโดยวางไว้ที่หน้าบ้านหรือซ่อนไว้ในบริเวณประตูบ้านได้หรือไม่?

ตอบ: เพื่อให้มั่นใจว่าพัสดุได้ถูกจัดส่งถึงท่านอย่างปลอดภัย และเพื่อหลีกเลี่ยงความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นเมื่อสินค้าถูกวางทิ้งไว้โดยไม่มีผู้ดูแล เราจึงขอให้มีการลงลายมือชื่อ เมื่อพนักงานจัดส่งสินค้า นำสินค้าของเราไปส่งให้ท่าน

ถาม: มีการจัดส่งสินค้าไปต่างประเทศหรือไม่?

ตอบ: เรามีบริการจัดส่งสินค้าสำหรับลูกค้าภายในประเทศไทยเท่านั้น

ถาม: สินค้าจะจัดส่งภายในกี่วัน?

ตอบ: ในกรณีที่มีสินค้าอยู่ในคลังสินค้าและท่านชำระเงินค่าสินค้าครบถ้วนแล้ว สินค้าจะถูกจัดส่งภายใน 3 วันทำการ การสั่งซื้อสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ อาจทำให้ได้รับสินค้าช้ากว่านั้น เนื่องจากคำสั่งซื้อจะถูกดำเนินการเฉพาะในวันทำการเท่านั้น
สำหรับในช่วงที่มีการจัดรายการส่งเสริมการขาย อาจมีคำสั่งซื้อสินค้าเข้ามาเป็นจำนวนมาก ซึ่งจะทำให้การจัดส่งล่าช้าออกไปจากปกติ ระยะเวลาในการจัดส่งอาจเพิ่มขึ้นเป็น 5 วันทำการ

หมายเหตุ: หากการชำระเงินค่าสินค้ายังไม่สมบูรณ์ อาจทำให้การจัดส่งสินค้าล่าช้าออกไปอีก เนื่องจากการจัดส่งสินค้าจะเกิดขึ้น เฉพาะกับสินค้าที่มีรายการชำระเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

ถาม: ฉันจะได้รับการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการจัดส่งสินค้าอย่างไรบ้าง?

ตอบ: หลังจากจัดส่งสินค้าเรียบร้อย ท่านจะได้รับหมายเลขติดตามสินค้า (Tracking number) และหมายเลขคำสั่งซื้อ ส่งไปทางอีเมลที่ท่านได้ลงทะเบียนไว้ เพื่อใช้สำหรับการติดตามสินค้า

ถาม: หากไม่ได้รับสินค้า ฉันต้องทำอย่างไร?

ตอบ: โปรดติดต่อเรา และแจ้งหมายเลขติดตามสินค้าพร้อมกับหมายเลขคำสั่งซื้อ

ถาม: ฉันสั่งซื้อสินค้าไปหลายรายการ แต่ได้รับสินค้าเพียงบางส่วน สินค้าที่ยังไม่ได้รับอยู่ที่ไหน?

ตอบ: โปรดติดต่อเรา และแจ้งหมายเลขติดตามสินค้าพร้อมกับหมายเลขคำสั่งซื้อ

ถาม: ฉันสามารถเลือกวันจัดส่งสินค้าได้หรือไม่?

ตอบ: ต้องขออภัยที่เรายังไม่สามารถจัดส่งสินค้าตามวันเวลาที่ท่านระบุได้
หากท่านไม่สะดวกรับสินค้าในการจัดส่งครั้งแรก ทีมจัดส่งสินค้าจะส่งให้ท่านอีกครั้ง แต่สำหรับในกรณีที่จัดส่งเกิน 2 ครั้งแล้ว และท่านยังไม่สามารถรับสินค้าไว้ได้ โปรดรับทราบว่าท่านอาจต้องเสียค่าใช้จ่ายในครั้งถัดไป

ถาม: มีการจัดส่งสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดต่างๆ หรือไม่?

ตอบ: อาจมีการจัดส่งสินค้าในวันเสาร์-อาทิตย์ หรือในวันหยุดต่างๆ อย่างไรก็ตามหากท่านไม่สะดวกรับสินค้า ณ ที่อยู่ที่ท่านแจ้งไว้ โปรดแจ้งกับพนักงานจัดส่ง ซี่งจะติดต่อหาท่านก่อนเข้าไปส่งสินค้า

ถาม: หากฉันสั่งซื้อสินค้าไปแล้ว แต่มีความจำเป็นต้องใช้ด่วน โซนี่สามารถเร่งให้การจัดส่งเร็วขึ้นได้หรือไม่?

ตอบ: เรายังไม่สามารถเร่งให้การจัดส่งสินค้าเร็วขึ้นได้ แต่เราจะพยายามอย่างสุดความสามารถในการส่งสินค้าให้ถึงมือท่านภายในระยะเวลาที่แจ้งไว้

ถาม: โซนี่สามารถจัดส่งสินค้ามายังที่ทำงานของฉันได้หรือไม่?

ตอบ: เราสามารถจัดส่งสินค้าให้ท่านได้ทั้งที่บ้านและที่ทำงาน หรือแม้กระทั่งที่อยู่อื่นๆ ในประเทศไทย ตามที่ท่านได้แจ้งไว้ในขั้นตอนของการสั่งซื้อและชำระเงิน

ถาม: หากฉันไม่อยู่บ้านตอนพัสดุมาส่งจะเป็นอย่างไร?

ตอบ: ถ้าท่านไม่สามารถรับพัสดุได้ ทีมจัดส่งสินค้าจะส่งสินค้าให้ท่านอีกครั้งในวันทำการถัดไป ขอเรียนให้ทราบว่าขณะนี้เรายังไม่สามารถส่งสินค้าให้ตามวันเวลาที่ท่านต้องการได้ (แม้จะเป็นการจัดส่งสินค้าใหม่อีกรอบ)

ถาม: หากสินค้าอยู่ในสภาพแตกหักเมื่อส่งมาถึง ฉันจะต้องทำอย่างไร?

ตอบ: เราเข้าใจถึงความผิดหวังจากการเปิดพัสดุแล้วพบว่าของแตกหัก โปรดปฎิเสธการรับสินค้าจากพนักงานจัดส่งสินค้าทันที หากท่านพบว่าสภาพภายนอกของกล่องสินค้ามีความไม่เรียบร้อย หรือแตกหักเสียหาย และโปรดติดต่อเราทันที