กิจกรรมร่วมสนุกแชร์ประสบการณ์เยี่ยมชมร้าน Sony Store สาขา Future Park Rangsit

 

ข้อกำหนดและเงื่อนไข

บริษัท โซนี่ ไทย จำกัด (ต่อไปจะเรียกว่า “โซนี่ฯ” หรือ “บริษัทฯ”) เป็นผู้รับผิดชอบจัดกิจกรรมร่วมสนุกแชร์ประสบการณ์เยี่ยมชมร้าน Sony Store สาขา Future Park Rangsit (“กิจกรรม”)

โซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกหรือเปลี่ยนแปลงกิจกรรม รวมถึงข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมครั้งนี้ (“ข้อกำหนดและเงื่อนไข”) ได้ทุกเมื่อ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ โซนี่ฯ จะประกาศการแก้ไขใด ๆ ไว้ใน Sony Store Facebook ท่านมีหน้าที่ตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ ที่ระบุไว้ใน Sony Store Facebook หรือสื่อโซเชี่ยลของบริษัทฯ อย่างสม่ำเสมอ

 

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

ผู้มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้จะต้องมีถิ่นพำนักอยู่ในประเทศไทยเท่านั้น (“ประเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรม”) ท่านตกลงรับผิดต่อโซนี่ฯ ในความรับผิดใด ๆ ที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าร่วมกิจกรรมของท่านและการผิดข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ทั้งสิ้น โดยโซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิทั้งหมดไว้ ณ ที่นี้ โดยชัดแจ้ง

ลูกจ้างของโซนี่ฯ และบริษัทในเครือที่ตั้งอยู่ในประเทศผู้เข้าร่วมกิจกรรม บริษัทฯ เอเจนซี่โฆษณา ของโซนี่ฯ รวมถึงลูกจ้าง และสมาชิกในครอบครัว (บิดา มารดา คู่สมรส บุตร หรือพี่น้อง) และ/หรือบุคคลอื่นใดที่อาศัยร่วมกับบุคคลดังกล่าวไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม

โซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิในการตัดสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม และ/หรือตัดภาพถ่ายใดออกจากกิจกรรมเนื่องจากการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขในส่วนใด หรือไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุผลใด ๆ และไม่ว่าจะมีเหตุผลหรือไม่ก็ตาม

 

กติกาและเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม

 1. ระยะเวลากิจกรรมคือวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2565
 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องดำเนินการดังนี้

2.1       เข้าร่วมกิจกรรมถ่ายภาพ Photo Booth ซึ่งจะจัดขึ้นเมื่อวันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ถึง 28 กรกฏาคม 2565 ณ ร้าน Sony Store สาขา Future Park Rangsit ที่อยู่ ศูนย์การค้าฟิวเจอร์พาร์ครังสิต เลขที่ 94 ชั้น 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี ปทุมธานี และถ่ายภาพการเข้าร่วมกิจกรรมตามมุมต่าง ๆ ที่บริษัทฯ จัดไว้ให้ หรือตกลงให้พนักงานหรือผู้จัดกิจกรรมของบริษัทฯ ถ่ายภาพท่านก็ได้ ในกรณีที่ท่านให้พนักงานหรือผู้จัดกิจกรรมของบริษัทฯ ถ่ายภาพ บริษัทฯ จะนำส่งภาพถ่ายไปทาง line ที่ท่านแจ้งให้บริษัทฯ ทราบภายในวันนั้น อนึ่ง ท่านจะได้รับภาพถ่ายเมื่อเป็นเพื่อนกับ Sony Thailand Line หรือสามารถแอด LINE: sonystore.futurepark

2.2       โพสภาพที่ท่านถ่ายเองหรือที่บริษัทฯ นำส่งให้ บน Facebook ของท่าน พร้อมตั้งค่าเป็นสาธารณะและติด Hashtag “#Sonystorefuturepark” และบรรยายประสบการณ์ที่ได้มาเยี่ยมชมร้าน Sony Store สาขา Future Park Rangsit โดยเริ่มโพสตั้งแต่วันที่ 22 กรกฏาคม 2565 ถึง 15 สิงหาคม 2565   

2.3        สามารถโพสได้เพียงท่านละ 1 โพส โดยจะใช้ภาพกี่ภาพก็ได้ใน 1 โพส และจะมีสิทธิได้รับรางวัลสูงสุดเพียง 1 รางวัลเท่านั้น

2.4        จะต้องเป็นผู้สร้างสรรค์ภาพถ่ายนั้นๆ ด้วยตนเองในกรณีที่ใช้ภาพถ่ายตัวเอง ห้ามทำซ้ำ หรือดัดแปลง เลียนแบบภาพถ่ายของบุคคลอื่น ๆ หรือนำภาพถ่ายของผู้อื่นเข้าร่วมกิจกรรม และต้องไม่เคยเปิดเผยที่ใดมาก่อน

2.5       จะต้องไม่มีลายน้ำ เครดิตภาพ ตัวอักษร หรือกราฟฟิคใด ๆ บนภาพถ่าย

2.6       ภาพถ่ายที่เข้าร่วมกิจกรรมต้องไม่เคยได้รับรางวัลจากการประกวดใดๆ มาก่อน ไม่ว่าจะเป็นการประกวดในเวทีสาธารณะ หรือการประกวดภายในของสมาคม ชมรม หรือองค์กรอื่นใด ทั้งนี้ ภาพถ่ายดังกล่าวจะต้องไม่ส่งภาพที่ขายในคลังภาพ (Stock Photo) ไม่ว่าจะเป็นทั้งใน หรือ ต่างประเทศ  

 1. ท่านที่ได้รับยอดไลค์มากที่สุด ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 12.00 น. จำนวน 5 ท่านแรก จะได้รับรางวัลหูฟังโซนี่ รุ่น SONY WF-C500 (WF-C500 Truly Wireless Headphones) ท่านละ 1 รางวัล มูลค่าชิ้นละ 3,490 บาท รวมรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล

โซนี่ฯ จะตัดสินผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 น. ณ ที่ทำการของบริษัทฯ เลขที่ 2126 อาคารกรมดิษฐ์ ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร และจะประกาศรายชื่อผู้ได้รับรางวัลในวันที่ 31 สิงหาคม 2565 เวลา 18.00 น.ทาง Sony Store Facebook หากบริษัทฯ ไม่สามารถติดต่อผู้ได้รับรางวัลเป็นระยะเวลาเกินกว่า 30 วันนับตั้งแต่วันประกาศผล ถือว่าท่านสละสิทธิ และบริษัทฯ จะให้รางวัลนั้นแก่ผู้ที่ได้รับรางวัลในลำดับถัดไป

 1. 4. การตัดสินของผู้จัดกิจกรรมและคณะกรรมการของทางบริษัทฯ ถือเป็นที่สิ้นสุดในทุกกรณี ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจะต้องตกลงยอมรับและปฏิบัติตามเงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรม
 2. ผู้เข้าแข่งขันตกลงรับผิดแทนโซนี่ฯ และเจ้าหน้าที่ กรรมการและลูกจ้างของโซนี่ฯ ต่อความรับผิดต่าง ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการเรียกร้องหรือฟ้องร้องของบุคคลที่สาม ความรับผิดนี้รวมถึงค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งหลายอาจเกิดขึ้นอันเกี่ยวกับการใช้ภาพถ่ายที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
 3. ท่านไม่สามารถแลกเปลี่ยนรางวัลเป็นเงินสดและไม่สามารถโอนสิทธิในการรับรางวัลไปให้บุคคลอื่นได้ทุกกรณี

 

การส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรม   

 1. โดยการส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรม (เอ) อนุญาตให้โซนี่ฯ ใช้ และ/หรืออนุญาตให้ผู้อื่นใช้ ทำซ้ำ แก้ไข และ/หรือ ดัดแปลงภาพถ่ายในทุกรูปแบบของสื่อเพื่อการตลาดและส่งเสริมการขายซึ่งรวมถึงการเผยแพร่ในร้านค้าของโซนี่ฯ โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทน หรือรางวัลใด ๆ แก่ผู้เข้าแข่งขัน โดยสิทธินี้เป็นสิทธิที่ไม่จำกัดแต่เพียงผู้เดียวและไม่อาจเพิกถอนได้ (บี) ยืนยันและรับประกันว่าทุกอย่างในภาพถ่ายนั้น (1) เป็นของผู้เข้าแข่งขันเองหรือได้รับอนุญาตให้ใช้ในกิจกรรมตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ (2) ไม่และจะไม่ฝ่าฝืนหรือขัดต่อเงื่อนไขหรือข้อกำหนดใดในสัญญาอื่นใดที่ผู้เข้าแข่งขันอาจเป็นคู่สัญญาไม่ว่าจะในทางใด (3) ไม่เป็นการหมิ่นประมาท ละเมิด หรือเป็นการเผยแพร่หรือขายในลักษณะที่ฝ่าฝืนกฎหมายและกฎเกณฑ์ของรัฐหรือท้องถิ่น และ/หรือ ขัดต่อขนบประเพณี ศีลธรรมอันดี จะต้องไม่ก่อให้เกิดการละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้อื่น    (4) ไม่เป็นสื่อลามกหรือผิดกฎหมายไม่ว่าจะในทางใด และ (5) จะไม่เรียกให้โซนี่ฯ ชำระเงิน หรือต้องชำระเงินให้บุคคลใดอันเนื่องมาจากการใช้หรือหาประโยชน์จากภาพถ่ายกิจกรรมนั้น  ผู้เข้าแข่งขันยังตกลงรับผิดแทนโซนี่ฯ และบริษัทในเครือต่อการเรียกร้อง การฟ้องร้อง ความเสียหาย ความสูญหาย ค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายใด ๆ (รวมถึงค่าใช้จ่ายทางกฎหมายและค่าจ้างบริการ) อันเกิดขึ้นจากหรือเป็นผลมาจากการละเมิดข้อตกลงข้างต้น
 2. ผู้ชนะตกลงยินยอมให้โซนี่ฯ หรือตัวแทนของโซนี่ฯ ติดต่อเพื่อเข้าร่วมงานประชาสัมพันธ์ต่างๆ อันเนื่องมาจากกิจกรรมนี้ รวมถึงการติดต่อเพื่อขออ้างถึงคำพูดต่างๆ ในข่าวประชาสัมพันธ์ การแถลงข่าว หรือการสัมภาษณ์ เป็นต้น
 3. โซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิที่จะตัดสิทธิภาพถ่ายกิจกรรมทั้งหมดที่ไม่เป็นไปตามกฎระเบียบของกิจกรรม รวมถึงตัดสิทธิผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ยื่นข้อมูลอันเป็นเท็จหรือไม่มีอยู่จริง
 4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ใช้วิธีการที่ไม่ยุติธรรมหรือขัดจรรยาบรรณอาจถูกตัดสิทธิออกจากการเข้าร่วมกิจกรรมได้
 5. ในกรณีที่ภาพถ่ายของผู้เข้าร่วมกิจกรรมปรากฎหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับรูปหรือข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่น ผู้เข้าร่วมกิจกรรมยืนยันว่าบุคคลนั้นได้ให้ความยินยอมและตกลงให้ส่งรูปและข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านั้นต่อโซนี่ฯ และโซนี่ฯ มีสิทธิใช้รูปและข้อมูลส่วนบุคคลของเขาเหล่านั้นเพื่อวัตถุประสงค์ในกิจกรรมครั้งนี้ได้

 

รางวัล

ผู้ที่ได้รับยอดไลค์มากที่สุด จำนวน 5 ท่านแรก จะได้รับรางวัลหูฟังโซนี่ รุ่น SONY WF-C500 (WF-C500 Truly Wireless Headphones) ท่านละ 1 รางวัล มูลค่าชิ้นละ 3,490 บาท รวมรางวัลทั้งหมด 5 รางวัล อนึ่ง โซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิเปลี่ยนรางวัลใด ๆ เป็นของชิ้นอื่นที่มีมูลค่าเท่ากันโดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ผู้ชนะตกลงว่าการรับรางวัลใด ๆ ในกิจกรรมนี้ถือเป็นการยินยอมให้โซนี่ฯ ใช้ชื่อ รูป เสียง และ/หรือสิ่งที่มีลักษณะคล้ายกันอื่นใดเพื่อการบรรณาธิการ การโฆษณา การส่งเสริมการขาย การตลาด และ/หรือวัตถุประสงค์อื่นใดโดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนให้ ทั้งนี้เว้นแต่มีกฎหมายห้ามไว้ ผู้ชนะยังตกลงอีกด้วยว่าการรับรางวัลใด ๆ ถือเป็นการปลดปล่อยความรับผิดไม่ให้โซนี่ฯ ต้องรับผิดใด ๆ ต่อความรับผิด สิทธิเรียกร้อง การเรียกร้อง เหตุ และ/หรือความเสียหายใด ๆ ทั้งสิ้นที่ผู้ชนะแต่ละรายอาจมีต่อโซนี่ฯ ไม่ว่าผู้ชนะจะทราบในขณะที่มีสิทธิเรียกร้องต่าง ๆ เหล่านั้นอยู่หรือไม่ก็ตาม โดยไม่ว่าสิทธิและความรับผิดเหล่านั้นจะเกิดขึ้นในลักษณะใด อันเกิดมาจากหรือเกี่ยวข้องกับ (1) กิจกรรม (2) ความเสียหายต่อร่างกาย และ/หรือทรัพย์สิน หรือการสูญหายที่ผู้ชนะต้องประสบอันเนื่องมาจากการใช้หรือได้รับรางวัล และ/หรือ (3) ความรับผิดทางภาษีใด ๆ ที่เกี่ยวกับการกิจกรรม รางวัล หรือการใช้หรือได้รับรางวัล

ในกรณีที่ผู้ชนะรายใดถูกตัดสินว่าไม่มีสิทธิเข้าร่วมกิจกรรม โซนี่ฯ อาจคัดเลือกบุคคลอื่นมาเป็นผู้ชนะแทนที่ผู้ชนะที่ถูกตัดสิทธินั้นก็ได้ โดยเป็นดุลพินิจของโซนี่ฯ แต่เพียงผู้เดียว ในกรณีดังกล่าว ผู้ชนะที่จะเข้ามาแทนที่ผู้ชนะที่ถูกตัดสิทธิจะผ่านการคัดเลือกโดยใช้หลักเกณฑ์เดียวกันกับที่ระบุไว้ในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้  หากปรากฎว่าความจริงแล้วผู้ชนะที่เข้ามาแทนที่นั้นไม่มีสิทธิเข้าร่วมแข่งขัน โซนี่สามารถคัดเลือกบุคคลอื่นเข้ามาเป็นผู้ชนะแทนที่ได้อีกหลายครั้งจนกว่าจะสามารถหาผู้ชนะได้ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ ทั้งนี้ โซนี่ฯ อาจตัดสินว่าไม่มีผู้ใดสมควรได้รับรางวัลเลยก็ได้

หากผู้ชนะไม่มารับรางวัลภายใน 30 วันหลังจากวันที่โซนี่ฯ แจ้งให้มารับรางวัล โซนี่ฯ จะจำหน่ายรางวัลนั้นออกไปตามที่โซนี่ฯ เห็นสมควร การตัดสินใจของโซนี่ฯ เกี่ยวกับรางวัลทั้งหมด และ/หรือสถานการณ์ต่าง ๆ อันรวมไปถึงสถานการณ์ใด ๆ ที่ไม่ได้กล่าวถึงในข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ถือเป็นที่สุดและผูกพันผู้เข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด โซนี่ฯ ไม่อนุญาตให้มีการสอบถามหรืออุทธรณ์ใด ๆ เกี่ยวกับการตัดสินใจของโซนี่ฯ และโซนี่ฯ จะไม่ดำเนินการใด ๆ ต่อการสอบถามหรืออุทธรณ์ใด ๆ  การได้รับรางวัลของผู้ชนะรายการต่าง ๆ จะต้องอยู่ภายใต้เงื่อนไขว่าการได้รับรางวัลเหล่านั้นเป็นไปตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

 

ความรับผิด

โซนี่ฯ ขอปฏิเสธไม่รับผิดชอบต่อค่าเสียหาย ความสูญเสีย ความเสียหาย หรือความคาดหวังใด ๆ ที่เกิดขึ้นต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือที่เกิดขึ้นอันเนื่องมาจากการเข้าร่วมกิจกรรม หรืออันเนื่องมาจากการตกลงรับรางวัลใด ๆ โซนี่ฯ ไม่รับผิดชอบต่อการเก็บรักษา คืน การส่งไม่ถึง หรือการสูญหายของภาพที่ส่งเข้าร่วมกิจกรรม การร่วมกิจกรรมล่าช้า การร่วมกิจกรรมผิดที่ ปัญหาหรือการผิดพลาดทางเทคนิคใด ๆ ของระบบเน็ตเวิร์กโทรศัพท์หรือสายเชื่อมต่อ คอมพิวเตอร์ ระบบออนไลน์ เซิฟเวอร์ หรือผู้ให้บริการ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความล้มเหลวของซอฟแวร์ของอีเมล์หรือภาพที่ส่งเข้ากิจกรรมใด ๆ ที่ประสบความผิดพลาดทางเทคนิค หรือปัญหาความหนาแน่นของการรับส่งข้อมูลทางอินเตอร์เน็ท ระบบโทรศัพท์หรือแอพลิเคชั่นใด ๆ หรือปัญหาต่าง ๆ ข้างต้นหลายปัญหารวมกันรวมถึงการเสียหายต่อคอมพิวเตอร์หรือโทรศัพท์มือถือของผู้เข้าร่วมกิจกรรมหรือบุคคลอื่นใด อันเกี่ยวกับหรือเป็นผลมาจากการเข้าร่วมหรือดาวน์โหลดสิ่งใดในกิจกรรมครั้งนี้   

ในการเข้าร่วมกิจกรรมหรือตกลงรับรางวัล ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงว่าจะไม่เรียกร้องใด ๆ เกี่ยวกับความสูญเสีย หรือความเสียหาย (รวมถึงความเสียหายพิเศษ ความเสียหายทางอ้อม และความเสียหายที่เกี่ยวเนื่อง) จากโซนี่ฯ บริษัทแม่ บริษัทในเครือ กรรมการ เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างหรือตัวแทนของโซนี่ฯ จากความเสียหาย ค่าเสียหาย สิทธิ การเรียกร้องและเหตุใด ไม่ว่าจะในลักษณะใดอันเป็นผลมาจากกิจกรรมหรือตกลงรับรางวัล รวมถึงการเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย และความเสียหายต่อทรัพย์สิน   

โดยการส่งภาพเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมตกลงและรับประกันว่าจะไม่ส่งเนื้อหาใด ๆ ที่ (เอ) สร้างความเกลียดชัง เป็นการข่มขู่ มีลักษณะลามกหรืออนาจาร หรือมีลักษณะหรือสร้างความรุนแรง (บี) ละเมิดต่อกฎหมาย ละเมิดข้อบังคับหรือระเบียบต่าง ๆ (รวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมการส่งออก การคุ้มครองผู้บริโภค การแข่งขันทางการค้า การต่อต้านการเลือกปฏิบัติ หรือการโฆษณาอันเป็นเท็จ) ซึ่งอาจเป็นการหมิ่นประมาท ทำให้เสียชื่อเสียง สร้างความเกลียดชัง สร้างความอคติหรือเป็นที่ก้าวร้าวในทางเชื้อชาติหรือศาสนา มีลักษณะเป็นการข่มขู่โดยไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือเป็นการรบกวนต่อบุคคล ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทใดโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย (ซี) เป็นการส่งภาพแทนผู้ค้าหรือผู้ผลิตรายใด หรือเป็นการส่งภาพโดยที่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้รับค่าทดแทนหรือได้รับค่าตอบแทนใด ๆ จากบุคคลที่สาม (ดี) รวมถึงข้อมูลใดที่อ้างถึงแอพลิเคชั่น ที่อยู่ อีเมล์แอดเดรส ข้อมูลการติดต่อ หรือเบอร์โทรศัพท์อื่น หรือ (อี) ที่มีไวรัส เวิร์ม หรือโปรแกรมหรือไฟล์ที่อาจเป็นการเสียหายอื่น

 

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูล –  ข้อมูลทั้งหมด รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคล (“ข้อมูล”) ที่ยื่นต่อหรือที่โซนี่ฯ และ/หรือบริษัทในเครือทราบ อันเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ จะถูกใช้เพื่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้เท่านั้น และจะถูกดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไขนี้ และตามที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวของโซนี่ฯ ซึ่งสามารถเข้าถึงได้ทาง https://www.sony.co.th/microsite/privacypolicy/th (“นโยบายความเป็นส่วนตัว”)

การใช้ข้อมูล – นอกเหนือจากที่ระบุไว้ในนโยบายความเป็นส่วนตัวข้างต้น การเข้าร่วมกิจกรรมดของผู้เข้าแข่งขันยังแสดงให้เห็นอีกด้วยว่าผู้เข้าร่วมกิจกรรมยังตกลงกับ

เอ) การใช้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการส่งเสริมการขายและการตลาดของโซนี่ฯ ได้โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนใด ๆ

บี) การใช้ข้อมูลของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อการจัดการเกี่ยวกับกิจกรรมนี้ได้โดยไม่ต้องมีค่าตอบแทนใด ๆ

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนรับทราบและตกลงว่าข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวกับผู้เข้าร่วมกิจกรรมในเว็บไซต์นั้น

เอ) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสิทธิสามารถเปิดเผยข้อมูลได้ และ  

บี) การเปิดเผยข้อมูลนั้นเป็นไปอย่างถูกต้องตามกฎเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวของแต่ละประเทศในภูมิภาคของกิจกรรม และโซนี่ฯ มีสิทธิใช้ข้อมูลตามที่ระบุไว้ในเว็บไซต์ (รวมถึงการที่โซนี่ฯ เปิดเผยข้อมูลต่อตัวแทนภายนอกของโซนี่ฯ และบุคคลที่สามอื่นๆ)

ข้อกำหนดเกี่ยวกับข้อมูลต่อบุคคลที่สาม – โซนี่ฯ จะไม่ขายหรือโอนข้อมูลโดยวิธีการอื่นใดต่อบุคคลที่สามที่ไม่เกี่ยวข้องโดยปราศจากความยินยอมของผู้เข้าแข่งขัน หากเป็นที่เกี่ยวข้อง ผู้เข้าแข่งขันจะได้รับโอกาสให้กำหนดว่าผู้เข้าแข่งขันต้องการ “เข้าร่วม” หรือ “ไม่เข้าร่วม” การได้รับข้อมูลการส่งเสริมการขาย และ/หรือข้อมูลการตลาดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ การบริการ และข้อเสนอต่าง ๆ ของโซนี่ฯ และ/หรือบุคคลอื่น ๆ

การวิเคราะห์พฤติกรรมผู้ใช้ – โซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิวิเคราะห์พฤติกรรมและลักษณะของผู้ใช้ในเชิงสถิติเพื่อคาดวัดระดับความสนใจและระดับการใช้งานด้านต่าง ๆ ของเว็บไซต์ และสงวนสิทธิแจ้งให้ผู้โฆษณาทราบถึงข้อมูลนั้น รวมถึงทราบถึงจำนวนของผู้ใช้ที่เห็นหรือคลิกแบนเนอร์โฆษณาเหล่านั้น

โซนี่ฯ จะส่งข้อมูลที่รวบรวมจากการวิเคราะห์เหล่านี้ให้แก่บุคคลที่สาม และจะไม่รับผิดชอบต่อการดำเนินการใด ๆ หรือนโยบายใด ๆ ของบุคคลที่สามซึ่งเรียกขอข้อมูลส่วนบุคคลเหล่านั้น และผู้เข้าแข่งขันจะต้องตรวจสอบนโยบายส่วนบุคคลของบุคคลที่สามเหล่านั้นด้วยตนเอง

คุกกี้ – ขอเรียนให้ท่านทราบว่าคุกกี้อาจรวบรวมข้อมูลโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้ คุกกี้คือไฟล์ข้อความขนาดเล็กที่เว็บไซต์ใช้เพื่อตรวจจับผู้ใช้ที่กลับมาใช้เว็บไซต์อีกครั้งหนึ่งและทำให้โซนี่ฯ สามารถตรวจสอบพฤติกรรมการใช้เว็บไซต์และเก็บรวมรวมข้อมูลต่าง ๆ เพื่อพัฒนาเว็บไซต์ให้ดียิ่งขึ้นและเพื่อใช้ในการพิจารณาเกี่ยวกับกลุ่มเป้าหมายสำหรับการโฆษณาต่อไป คุกกี้จะไม่ติดไปกับระบบของท่านและไม่ทำให้ไฟล์ต่าง ๆ ของท่านเสียหาย หากท่านไม่ต้องการโซนี่ฯ รวมรวมข้อมูลของท่านโดยการใช้คุกกี้ ท่านสามารถปฏิเสธการใช้คุกกี้ดังกล่าวได้โดยการตั้งค่าที่เว็บเบราส์เซอร์ส่วนใหญ่ของท่าน

การปรับปรุงและการลบข้อมูล – ท่านสามารถแจ้งให้โซนี่ฯ ทราบถึงการปรับปรุง การเปลี่ยนแปลง และการแก้ไขของข้อมูลของท่านที่โซนี่ได้รวบรวมไว้ก่อนหน้านี้โดยใช้แบบฟอร์มคำติชมในเว็บไซต์ เมื่อได้รับการร้องขอจากท่านแล้ว โซนี่ฯ จะใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลเท่าที่เป็นไปได้ในเชิงพาณิชย์ที่จะลบข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูล อย่างไรก็ตาม โซนี่ฯ อาจไม่สามารถลบข้อมูลของท่านออกจากฐานข้อมูลทั้งหมดโดยไม่ให้เหลือร่องรอยใด ๆ เลยได้เพราะอาจมีการสำรองข้อมูลหรือมีการเก็บข้อมูลเกี่ยวกับการรายการลบไว้

การปฏิเสธความรับผิด

โซนี่ฯ ขอเรียนให้ทราบว่าสิ่งใด ๆ ทั้งหมดที่โพสท์ลงในเว็บไซต์จะเป็นข้อมูลสาธารณะที่อาจถูกดาวน์โหลดโดยผู้ชมอื่นได้ โดยโซนี่ฯ ได้ดำเนินการตามสมควรเพื่อป้องกันไม่ให้ผู้ใช้งานดาวน์โหลดสิ่งต่าง ๆ แล้ว แต่โซนี่ฯ ขอปฏิเสธไม่รับผิดชอบในความเสียหายใด ๆ หากมีกรณีการดาวน์โหลดเกิดขึ้น

 

เบ็ดเตล็ด

โซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิยกเลิกหรือระงับการกิจกรรมครั้งนี้โดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ต่อท่านในกรณีที่มีเหตุการณ์ที่ไม่สามารถคาดหมายได้เกิดขึ้นและโซนี่ฯ เห็นว่าอาจส่งผลกระทบต่อขั้นตอนกิจกรรม โดยสิทธิที่จะยกเลิกหรือระงับการกิจกรรมนี้เป็นดุลพินิจของโซนี่ฯ แต่เพียงผู้เดียว

โซนี่ฯ ขอสงวนสิทธิแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไขใด ๆ รวมถึงรางวัลต่าง ๆ โดยปราศจากความรับผิดใด ๆ ต่อผู้เข้าร่วมแข่งขัน

การที่ท่านเข้าร่วมหรือมีส่วนเกี่ยวข้องในกิจกรรมของบริษัทฯ อย่างต่อเนื่อง ให้ถือว่าท่านเข้าใจ รับทราบและตกลงตามกติกา ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ได้แก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงนั้นแล้ว ทั้งนี้ บริษัทฯ จะประกาศการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผ่าน Sony Store Facebook

โซนี่ฯ มีสิทธิเป็นผู้ตัดสินใจในกรณีที่มีข้อพิพาทใด ๆ เกี่ยวกับกิจกรรมหรือเกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมเกิดขึ้น การตัดสินของโซนี่ฯ ถือเป็นที่สุด

ข้อกำหนดและเงื่อนไขของกิจกรรมนี้อยู่ภายใต้กฎหมายและตีความโดยกฎหมายประเทศไทย