Walkman® ป้องกันน้ำและฝุ่นพร้อมเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH®

รุ่น: NW-WS623
4,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.

พ้อยท์: 118
2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

สี
 • ภาพรวม
  ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกลางแจ้ง Walkman® แบบสปอร์ต NW-WS620 ทนได้ทุกสภาวะ เหมาะกับทุกภูมิประเทศ ป้องกันน้ำเค็มและฝุ่น เพรียวบางสวมใส่สบาย มาพร้อมเทคโนโลยี Bluetooth® และ NFC สำหรับการสตรีมไร้สาย พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงถึง 16GB สำหรับรายการเล่น แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้อย่างรวดเร็วและรีโมทคอนโทรล Bluetooth® นี่คือสุดยอดเพื่อนออกกำลังกายของคุณ
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกลางแจ้ง Walkman® แบบสปอร์ต NW-WS620 ทนได้ทุกสภาวะ เหมาะกับทุกภูมิประเทศ ป้องกันน้ำเค็มและฝุ่น เพรียวบางสวมใส่สบาย มาพร้อมเทคโนโลยี Bluetooth® และ NFC สำหรับการสตรีมไร้สาย พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงถึง 16GB สำหรับรายการเล่น แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้อย่างรวดเร็วและรีโมทคอนโทรล Bluetooth® นี่คือสุดยอดเพื่อนออกกำลังกายของคุณ
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  • ภาพรวม
   ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกลางแจ้ง Walkman® แบบสปอร์ต NW-WS620 ทนได้ทุกสภาวะ เหมาะกับทุกภูมิประเทศ ป้องกันน้ำเค็มและฝุ่น เพรียวบางสวมใส่สบาย มาพร้อมเทคโนโลยี Bluetooth® และ NFC สำหรับการสตรีมไร้สาย พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงถึง 16GB สำหรับรายการเล่น แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้อย่างรวดเร็วและรีโมทคอนโทรล Bluetooth® นี่คือสุดยอดเพื่อนออกกำลังกายของคุณ
 • รีวิว
  • รีวิว
 • ช่วยเหลือ
 • ภาพรวม
  • ภาพรวม
   ออกแบบมาเพื่อการใช้งานกลางแจ้ง Walkman® แบบสปอร์ต NW-WS620 ทนได้ทุกสภาวะ เหมาะกับทุกภูมิประเทศ ป้องกันน้ำเค็มและฝุ่น เพรียวบางสวมใส่สบาย มาพร้อมเทคโนโลยี Bluetooth® และ NFC สำหรับการสตรีมไร้สาย พื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงถึง 16GB สำหรับรายการเล่น แบตเตอรี่ที่ชาร์จได้อย่างรวดเร็วและรีโมทคอนโทรล Bluetooth® นี่คือสุดยอดเพื่อนออกกำลังกายของคุณ
 • รีวิว
  • รีวิว
 • ช่วยเหลือ
Walkman® ป้องกันน้ำและฝุ่นพร้อมเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH®

Walkman® ป้องกันน้ำและฝุ่นพร้อมเทคโนโลยีไร้สาย BLUETOOTH®

4,990 THB