CP-AB100/BCEWW_1656365711395_Highlight

Highlight สายเคเบิลเส้นผ่านศูนย์กลางกว้างสำหรับการชาร์จที่รวดเร็ว ความเร็วการถ่ายโอนสูงสุด 480Mbps (USB 2.0) ใช้งานได้ยาวนานด้วยความทนทานสูง ชาร์จและถ่ายโอนข้อมูลระหว่างอุปกรณ์ USB Type-A กับ Micro USB สายเคเบิลยาวสำหร...
Continue reading