1618084331555_compatible_products

ตัวเลือกการค้นหา
กรอง
แสดงผล: 1 - จาก
ตัวเลือกการค้นหา
 

Gun zoom microphone

ECM-GZ1M
3,190 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["ECM-GZ1M\/\/C SYH"]}]
 

Battery Charger

BC-QM1
2,490 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["BC-QM1\/\/C2 E33"]}]
 

รีโมทคอนโทรล VPR1 ที่มีสายเคเบิลช่องเสียบ Multi

RM-VPR1
1,890 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["RM-VPR1\/\/C CE7"]}]
 

ขาตั้งกล้อง

VCT-R640
1,490 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["VCT-R640\/\/C AE"]}]
 

Bluetooth® Wireless Microphone System (ECM-W1M)

ECM-W1M
6,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["ECM-W1M\/\/C SYH"]}]
 

Accessory Bracket (VCT-55LH)

VCT-55LH
1,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["VCT-55LH\/\/J1SYH"]}]
 

ไมโครโฟน Shotgun

ECM-CG60
7,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["ECM-CG60 SYH"]}]
 

NP-FV70A V-series Rechargeable Battery Pack

NP-FV70A
4,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["NP-FV70A\/\/C1CE7","NP-FV70A\/\/C2JCE"]}]
 

XYST1M Stereo Mic For Multi-Interface Shoe

ECM-XYST1M
4,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["ECM-XYST1M CE7"]}]
 

LCS-U11 Soft Carrying Case For Camcorder

LCS-U11
490 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["LCS-U11\/BC SYH"]}]
 

แบตเตอรี่แพคแบบชาร์จได้ NP-FV100A V ซีรีส์

NP-FV100A
6,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["NP-FV100A\/\/2JCE","NP-FV100A\/\/1CE7"]}]
 

Wireless Microphone (ECM-AW4)

ECM-AW4
6,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["ECM-AW4\/\/C SYH"]}]
 

HVL-LEIR1 Battery Video IR Light

HVL-LEIR1
4,590 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["HVL-LEIR1\/\/CCE7"]}]
 

ไฟวิดีโอ LED

HVL-LE1
7,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["HVL-LE1\/\/C CE7"]}]
 

แฟลชภายนอก F32M สำหรับ Multi Interface Shoe

HVL-F32M
9,990 THB
1

1. ราคาที่ระบุเป็นราคาขายปลีกที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า.


พ้อยท์: 0

2

2. แต้มที่ระบุนั้นขึ้นอยู่กับราคาซื้อสินค้าและอาจมีการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

[{"name":"Title","position":1,"values":["HVL-F32M\/\/C E17"]}]